Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2021.

Miten me pärjätään?

Oman työkykynsä säilyttäminen ja jopa edistäminen on meille jokaiselle tärkeää. Kaikki me tiedämme, kuinka vaativaa aikaa me elämme. Meitä haastaa koronan lisäksi työvoimapula, organisaatiomuutos sekä ehkä myös tuleva sotemuutos. Arjessa työvoimapula on monelle se kuormittavin asia. Työsuojeluun tulee paljon viestiä vajaalla miehityksellä työskentelystä, monen yksikön hurjista kuormituksista sekä hankalista arjen tilanteista. Tuo kaikki altistaa potilasturvallisuuden heikkenemisen lisäksi myös työuupumukseen, kärsimykseen sekä ristiriitoihin työpaikoilla. On vaara, että negatiivisesta ilmapiiristä ja jopa sen lietsomisesta kärsivät myös he, joilla itsellä vielä muuten riittäisi kykyjä ja tarmoa. Huolestuttavaa on, että toiminnan kehittämiseen ja työhyvinvointiin jää arjessa niin vähän resursseja ja että nuo asiat jäävät liian kauas suorittajatason arkipäivästä. Vaarana on näkemys, että juuri meidän yksikköämme tämä aika kurittaa kaikista eniten ja yksiköiden välille muodostuu epätervet

Kesälomia kohti

  Vaalihumu on laantumassa tämän kevään ja alkukesän ajalta. Ammattiosastomme jäsenet ovat menestyneet hyvin ja tulleet valituiksi luottamustehtäviin niin Tehyn valtuusto- kuin kuntavaaleissakin. Onnittelut kaikille valituille! Edessä on työntäyteinen nelivuotiskausi. Olemme isojen asioiden äärellä. Sain olla Tehyn valtuustossa hyväksymässä uutta Sosiaali- ja terveydenhuollon työ-ja virkaehtosopimusta eli SOTE-sopimusta . Se oli hieno hetki, vihdoinkin se on tässä. Tämän vuoden syyskuussa tulee voimaan Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus eli SOTE-sopimus. SOTE-sopimusta sovelletaan kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä työskentelevään henkilöstöön. Nykyisen KVTES:n palkkahinnoitteluliitteet 3 ja 4 siirtyvät kokonaisuudessaan SOTE-sopimukseen.  Sen piirissä on 180 000 hoitoalan ammattilaista. Alan työehtojen kehittäminen on jatkossa helpompaa, kun ei tarvitse ottaa huomioon kirjastohoitajien, maatalouslomittajien ja t

Kuka hoitaa ja missä hoidetaan Pohjois-Pohjanmaan alueen hoitoa tarvitsevat tulevana kesänä?

Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat siitä, että ihmiset saavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen palvelut, kun niitä tarvitsevat. Kyseisten toimintojen henkilöstöllä on vakava huoli siitä, miten tämä saadaan toteutettua tulevana kesänä. Tilanne vaikuttaa huolestuttavalta siksi, että henkilöstön lakisääteiset kesälomat lähestyvät ja ammattilaisten rekrytointi on vaikeutunut. Kulunut vuosi on ollut sote-palveluissa ja varhaiskasvatuksessa haastava. Työkuormaa on lisännyt koronatyö, jota tehdään oman perustehtävän ohella: koronaan sairastuneiden hoitoon valmistautuminen, jäljitystyö, testaaminen, rokottamiset ja niiden järjestelyt. Huoli on hoitovelasta, joka on syntynyt, kun sote-palveluihin ei hakeuduta ja tai sitä ei ole saatavilla rajoituksien takia . On jouduttu siirtämään omia lakisääteisiä työtehtäviä, jotta saadaan hoidettua koronan myötä tulleet lisätyöt . Tämä tilanne, joka edelleen jatkuu, ajaa henkilöstön yhä tiukemmalle jo ennestään resurssipulasta kärsiv

Kuka palapelin kokoaa?

  Puheenjohtajan uusi vuosi alkaa oikeastaan jo edellisen vuoden marraskuussa. Silloin ”kaatuu” ensimmäinen 10 tuhannen palan palapeli seuraavalle vuodelle ja kokoaminen alkaa. Hyvällä suunnittelulla reunapalat on saatu järjestykseen tammikuun loppuun mennessä, paikoillaan ne lopullisesti ovat sitten vuoden loppuun mennessä. Sisällön kokoaminen on ajoittain haastavaa, kun muutaman palan paikoilleen saamiseksi joutuu ehkä tekemään yhden uuden 500 palan palapelin ensin kokonaan. Koko ajan on monta nurkkaa kesken ja välillä taivaan ja veden sinet sekoittuvat, mutta lopussa kiitos seisoo. Olen aikoinaan parantanut maailmaa ja hoitoalan epäkohtia paljon kahvipöytäkeskusteluissa, kunnes huomasin, etteivät ne asiat vaan tule hoitumaan sillä tavalla. On käärittävä hihat ja nostettava epäkohdat esille ja vietävä ne sellaisten ihmisten tietoisuuteen, jotka voivat niihin vaikuttaa paikallisesti kuin valtakunnan tasollakin. Tästä syystä teen nyt tätä työtäni täydellä sydämellä ammattiosaston jäs

Joustavasti kohti kesää

  Korona tuli ja muutti maailmaamme. On pitänyt jaksaa, joustaa ja taas jaksaa. Tulevaan kesään on ladattu odotuksia tilanteen helpottamisesta ja kesälomia suunnitellaan jo kovasti. Eletty vuosi on laittanut miettimään työoloihin liittyviä asioita. Minkälaiset työolot työpaikoilla olivat ennen koronaa ja miltä mahtaakaan näyttää, kun pandemia joskus hellittää? Tuottavuus, tehokkuus ja ketterä toiminta on monia kertoja kuultu meidän työnantajamme esityksissä. Erityisesti Tulevaisuuden sairaalan ja tähän hetkeen ajankohtaisen organisaatiomuutoksen alla. Veto- ja pitovoima sekä koulutetun hoitohenkilöstön saatavuus haastaa paikallisesti ja myös valtakunnallisesti.  Työoloista puhutaan paljon, mutta mitä ne oikein ovat? Yleinen käsitys on, että työolot ovat terveen, turvallisen ja tuottavan työn perusta. Hyvät työolot edistävät työhyvinvointia ja toisaalta työolot voivat olla uhka työntekijän työhyvinvoinnille. Työn voimavaratekijöinä voidaan pitää esimerkiksi joustavia työaikoja, mielekäs

Onko kohtuutonta vaatia?

  Tarvitsemme ammattilaisia, kun kohtaamme henkilökohtaisen elämämme tärkeimpiä ja merkityksellisempiä asioita.  Tarvitsemme ammattilaisia turvaamaan terveyttä ja hyvinvointia, saattamaan uutta elämää alkuun, hoitamaan sairautta ja tukemaan silloin, kun itse ei jaksa. Tarvitsemme ammattilaisia auttamaan kriisin kohdatessa, kuoleman saapuessa… Tarvitsemme ammattilaisia kasvatuksessa, ohjaamisessa, opastamisessa. Tarvitsemme ammattilaisia kuntoutuksessa, työkyvyn ylläpitämisessä ja tukemisessa. Tarvitsemme ammattilaisia toimintakyvyn heiketessä, vammautuessa, vanhetessa… Sote-alan ammattilaiset ovat korkeasti koulutettuja, vahvan ammatti-identiteetin omaavia, sitoutuneita, rautaisia ammattilaisia. Työ vaatii jatkuvaa kehittämistä, kouluttautumista, uuden oppimista. Työ vaatii yhteistyötaitoja, vuorovaikutusta, empatiakykyä. Työ vaatii erittäin paljon erityisosaamista, tehokkuutta ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Työelämässä vaatimukset ovat nousseet koko ajan korkeammalle

Hoitajakriisi on ratkaistava nyt

Korona-aika on osoittanut jälleen kerran hoitoalan korvaamattomuuden koko yhteiskunnan kannalta. Me olemme toimineet etulinjassa väännössä, joka on käyty näkymätöntä virusta vastaan. Siitä hatunnosto kaikille meille! Tulokset ovat olleet kansainvälisessä tarkastelussa hyviä, koska Suomessa tauti on loppuviimein aiheuttanut vähän tuhoa muihin maihin verrattuna. Meidän ei ole tarvinnut laittaa maata täysin seis. Ravintolat ovat kiistatta olleet kiinni noin kuukauden verran suurimmassa osassa valtakuntaa, mutta esimerkiksi Ranskassa ne ovat nyt olleet viisi kuukautta säpissä. Tämä ruokakulttuurin ja gourmetin todellisessa kehdossa. Maan hallitus on tehnyt kaikesta kritiikistä huolimatta kovasti töitä koronan torjumiseksi. Viestinnällisiä kommervenkkeja ja kiistattomia kämmejä on toki matkan varrella, mutta esimerkiksi vuonna 2020 annettiin noin sata koronaan liittyvää lakiesitystä, ja lisäksi vielä valmiuslain käyttöönottoon ja soveltamiseen liittyvät asetukset. Varsinkin viimeksi mai

Mitä on kustannusvaikutus?

Lumikinokset alkavat pikkuhiljaa sulamaan ja muuttumaan vesilammikoiksi. Jäisille teille levitetyt hiekat ja muu pöly muuttuvat keväiseksi rapakeliksi. Tämä on välttämätön välivaihe kohti lempivuodenaikaani kesää kohti mentäessä.  Maailma on ollut koronan kurimuksessa kovin suljettu eikä kevään rapaa pääse pakoon kotoisia metsiämme pidemmälle. Kesälläkään ei vielä varmasti rajat aukene, mutta ainakin on lämmintä. Valoa kohti mennään myös neuvottelurintamalla. Valo saapuu seuraavana keväänä. V iime neuvottelukierroksella viimeinkin sementoitiin päätös omasta sote-sopimuksestamme. Seuraava neuvottelukierros tulee sekin olemaan historiallinen, kun tuohon sopimukseen saadaan kansien väliin työ- ja virkasuhteidemme ehdot. Kunta-alalla alamme erityispiirteet ovat jääneet kauan huomioimatta täysmittaisesti, koska olemme joutuneet luovimaan aivan liian monen ammattiryhmän kanssa samassa pöydässä. Nyt saamme kirjattua niitä asioita, joita olemme aina aiemminkin tuoneet pöytään.  Ei se tule olem

Jäljitystä

Toista vuotta on nyt eletty korona aikaa. Se on täyttänyt mielen ja osin myös kielen. Sanoja, joista voisin jo helposti luopua ovat mm. kiihtymisvaihe, leviämisvaihe, viruslinko, koronamoukari, koronanyrkki, joukkoaltistuminen, jne. Yksi aikaan liittyvä asia nimettiin koronalisäksi, joka sai lihaa luitten ympärille mm. Islannissa, Saksassa, Norjassa, Alankomaissa, Ranskassa, Walesissa, Itävallassa, Portugalissa, Belgiassa, Tsekissä ja Ruotsissa mutta ei hyvin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta Suomessa. Koronalisää on Tehyn puolelta ehdotettu niille työntekijöille, jotka ovat korona pandemian aikana joutuneet erityisen kuormituksen, vaaran ja joustamisen kohteeksi. Tästä on neuvoteltu työehtosopimuksen yhteydessä, siitä on neuvoteltu paikallisesti ja lähestytty maan hallitusta. Kun hallitus ilmoitti, ettei ole asiassa osapuoli, asiasta neuvoteltava työmarkkinapöydissä (tässä ajassa paikallisesti) ja, että on osoittanut koronaan liittyviin kustannuksiin koronakorvauksia kunnille, neuv

Kevään tuumailuja

Ensimmäinen kausi Tehyn valtuutettuna on päättymässä ja monenlaista tapahtumaa on tälle ajalle sattunut. Olen ollut omalta osaltani hyväksymässä Tehyn valtuutettuna kahdet työehtosopimukset tämän kauden aikana monenlaisten vaiheiden jälkeen. Kummatkin sopimukset tulivat erilaisissa tilanteissa ja vaikeiden neuvotteluiden tuloksena. Viimeisintä sopimusta vauhditti vielä koronan nopea ilmaantuminen Suomeen. Tärkein saavutus kuitenkin oli viime tes- neuvottelussa saavutettu oma Sote-sopimus. Itse odotan tämän sopimuksen kautta, että pääsemme pureutumaan nimenomaan hoitohenkilöstön omiin asioihin mm. palkkaus, työolot ja työssäjaksaminen. Koronan tulon myötä hoitohenkilöstöä kuritettiin valmiuslain puitteissa puuttuen kaikkien hoitajien perusoikeuksiin. Valmiuslakia käytettiin hyväksi monissa paikoin ihan muihin tarkoituksiin,     kuten hoitajapulan paikkaamiseen eri puolilla Suomea. Kaikkien näiden koronatoimien jälkeen hoitohenkilöstö uupui ja väsyi entisestään. Tämä näkyy mm.   henk

Aurinko paistaa, suksi luistaa, lumi sulaa…

  ...ja äänestystäkin pukkaa päälle! T ietää kevättä ja iloista mieltä. Iloinen mieli johtunee osittain kohta menneestä lomaviikostakin. On hyvä, että välillä pääsee irrottautumaan työn ääreltä. Tauon jälkeen jaksaa taas panostaa paremmin.   Kirjoittaessani kuuntelin samalla henkilöstöedustajien voimavarapäivien luentoja. Yhtenä aiheena oli: Menetkö töihin mielelläsi. Aihe käsitteli juuri niitä työelämän asioita, joista puhumme työpaikoillamme varmaan päivittäin. Taasko jokin muuttunut, miten jaksan, miten ehdin, puuttuuko joku, onko saatu osaaja tilalle jne. Esityksen edetessä allekirjoitin lauseen: Työ on mielenterveyden lähde. Kun työsi on hallittavissa, ehdit tehdä työsi siten, että pystyt pitämään tauotkin kiireettä, lähdet työvuorosta hyvällä fiiliksellä ja voit ajatella, että kiva tulla taas seuraavaan vuoroon. Kun pakettiin lisätään vielä, tasavertainen ja kuunteleva johtaminen sekä työn vaatimusten mukainen palkka, niin tilannehan olisi bueno! Tiedämme, että ”bueno” tilantee

Virkistysjaoston blogi

Vuosi vaihtui vähän kuin huomaamatta, koronan kurimuksen saattelemana. Korona ei osoita laantumisen merkkejä, vaan vaikuttaa yhä hyvin vahvasti kaikkeen toimintaan, niin myös meidän virkistystoimintaan. Jos viime keväänä vaivuimmekin hetkeksi horrokseen koronan vyöryessä kaikkialle yhteiskuntaan, emme enää ole aivan yhtä lamaantuneita ja uuden edessä. Vaikka korona toki vaikuttaa toimintaamme, emmekä voi järjestää jäsenistön keskuudessa kovasti pidettyjä viikonloppureissuja, olemme oppineet hyödyntämään muita pieniä koronaturvallisia juttuja joilla virkistää jäsenistöämme. Vuosisuunnitelmaa on tehty, ja pyrimmekin pitkin vuotta järjestämään erilaista toimintaa. Nyt onkin hyvä aika ottaa Tehy mobiilisovellus käyttöön. Sieltä löytyy helposti Tehyn jäsenkortti ja uutena myös ao707 merkintä, joka oikeuttaa meidän omiin paikallisiin jäsenetuihin. Mobiilisovelluksen kautta on helppo seurata niin ammattiosaston kuin valtakunnallisen Tehyn etuja ja tapahtumia. Helmikuussa jäsenillemme ta

Kevättä kohti

On käynnistynyt ainakin toistaiseksi viimeinen vuoteni luottamusmiehenä, ja on aika kurkistaa hieman taakse päin. Päällimmäisenä ajatuksena on kiitollisuus siitä, että olen saanut olla tässä tehtävässä mukana. Työ on mielenkiintoista, monipuolista ja erittäin vaativaa. Raskaimpina kokemuksina ovat olleet erityisesti Visalan ja Oulaskankaan, sekä Raahen YT-neuvottelut. Jäsenten tukeminen ja ohjaaminen kriisissä, jossa koko elämän peruspilarit ovat vaarassa, on jotain sellaista, mitä ei voi sanoiksi pukea, eikä oppikirjoista lukea. Liikkeenluovutus YT oli luonteeltaan täysin toisenlainen, mutta jäsenten edun turvaaminen oli siinäkin luonnollisesti kaikkein tärkein tehtävä. Nämä vuodet pitävät sisällään lukemattomat määrät erilaisia neuvotteluprosesseja ja palavereita sekä yksittäisten jäsenten edunvalvontatehtäviä. Kevään koronapandemia toi mukanaan valmiuslain pykälät, jotka vaikuttivat merkittävästi sote-alan työntekijöiden etuja rajoittavaksi. Lomien perumiset, siirtämiset ja pätkim

Rohkeasti kohti ääretöntä ja sen yli

Tammikuuta eletään jo pitkällä pakkasen ja viiman keskellä. Mukavaa, kun on oikea talvi pitkästä aikaa. Tämä vuosi alkaa samoissa merkeissä kuin edellinen loppui. Ehkä koronan varjo alkaa kevätauringon myötä pikkuhiljaa vaaleta ja haihtua. Rokotukset on saatu hyvään alkuun meidän talossa ja toivotaan, että ne jatkuvat sujuvasti. Ammattiosaston toimintaa jatkamme toistaiseksi ”etätoimintana” suositusten mukaisesti. Luvassa on kuitenkin etänä jäseniltoja ja virkistystoimintaa keväälle rajoitusten sallimissa rajoissa. Mennään pienillä askelilla eteenpäin. Edunvalvonnan puolella työtä tehdään koko ajan niin yksittäisten jäsenten asioiden kanssa kuin neuvottelemalla työnantajan kanssa. Keskusteluissa henkilöstöhallinnon ja sairaalanjohdon kanssa olemme toistuvasti nostaneet esille muun muassa henkilöstön jaksamisen, kasvavat sairauspoissaolot ja käyttämättömät pankkitunnit. Nämä asiat ovat olleet esillä jo ennen koronaa, eikä tämä aika ole tuonut niihin yhtään helpotusta, vaan päinvastoin t

Hyvää Uutta Vuotta 2021!

Luottamusmieskauteni, tällä erää viimeinen vuosi, lähti juuri käyntiin ja paljon on tullut koettua tälle kaudelle 2018-2021. Kahdet tes- sopimukset on myös tullut osaltani hyväksyttyä Tehyn valtuutettuna tämän kauden aikana monenlaisten vaiheiden jälkeen. Kummatkin sopimukset tulivat erilaisissa tilanteissa ja vaikeiden neuvotteluiden jälkeen ja jälkimmäistä vauhditti vielä koronan nopea ilmaantuminen myös tänne Suomeen. Mennyt vuosi 2020 jää kyllä historiaan monella tavalla, kuten jokainen meistä on sen henkilökohtaisesti kokenutkin ja tosiaan kukaan ei ole jäänyt paitsi koronan suoranaisista tai välillisistä seurauksista. Jokainen meistä on joutunut venymään ja kokemaan tuon myös työelämässä, toiset enemmän toiset päässeet hieman vähemmällä. Itse jäin varsinkin kevään osalta miettimään, kuinka asiasta olisi selvitty paremmin ja yhteisesti sopimalla huomattavasti paremmin kuin se, että asia hoidettiin valmiuslain kautta, kuten tapahtui myös meidän oman sairaanhoitopiirin alueella. H