Siirry pääsisältöön

Tekstit

Kuka palapelin kokoaa?

  Puheenjohtajan uusi vuosi alkaa oikeastaan jo edellisen vuoden marraskuussa. Silloin ”kaatuu” ensimmäinen 10 tuhannen palan palapeli seuraavalle vuodelle ja kokoaminen alkaa. Hyvällä suunnittelulla reunapalat on saatu järjestykseen tammikuun loppuun mennessä, paikoillaan ne lopullisesti ovat sitten vuoden loppuun mennessä. Sisällön kokoaminen on ajoittain haastavaa, kun muutaman palan paikoilleen saamiseksi joutuu ehkä tekemään yhden uuden 500 palan palapelin ensin kokonaan. Koko ajan on monta nurkkaa kesken ja välillä taivaan ja veden sinet sekoittuvat, mutta lopussa kiitos seisoo. Olen aikoinaan parantanut maailmaa ja hoitoalan epäkohtia paljon kahvipöytäkeskusteluissa, kunnes huomasin, etteivät ne asiat vaan tule hoitumaan sillä tavalla. On käärittävä hihat ja nostettava epäkohdat esille ja vietävä ne sellaisten ihmisten tietoisuuteen, jotka voivat niihin vaikuttaa paikallisesti kuin valtakunnan tasollakin. Tästä syystä teen nyt tätä työtäni täydellä sydämellä ammattiosaston jäs
Uusimmat tekstit

Joustavasti kohti kesää

  Korona tuli ja muutti maailmaamme. On pitänyt jaksaa, joustaa ja taas jaksaa. Tulevaan kesään on ladattu odotuksia tilanteen helpottamisesta ja kesälomia suunnitellaan jo kovasti. Eletty vuosi on laittanut miettimään työoloihin liittyviä asioita. Minkälaiset työolot työpaikoilla olivat ennen koronaa ja miltä mahtaakaan näyttää, kun pandemia joskus hellittää? Tuottavuus, tehokkuus ja ketterä toiminta on monia kertoja kuultu meidän työnantajamme esityksissä. Erityisesti Tulevaisuuden sairaalan ja tähän hetkeen ajankohtaisen organisaatiomuutoksen alla. Veto- ja pitovoima sekä koulutetun hoitohenkilöstön saatavuus haastaa paikallisesti ja myös valtakunnallisesti.  Työoloista puhutaan paljon, mutta mitä ne oikein ovat? Yleinen käsitys on, että työolot ovat terveen, turvallisen ja tuottavan työn perusta. Hyvät työolot edistävät työhyvinvointia ja toisaalta työolot voivat olla uhka työntekijän työhyvinvoinnille. Työn voimavaratekijöinä voidaan pitää esimerkiksi joustavia työaikoja, mielekäs

Onko kohtuutonta vaatia?

  Tarvitsemme ammattilaisia, kun kohtaamme henkilökohtaisen elämämme tärkeimpiä ja merkityksellisempiä asioita.  Tarvitsemme ammattilaisia turvaamaan terveyttä ja hyvinvointia, saattamaan uutta elämää alkuun, hoitamaan sairautta ja tukemaan silloin, kun itse ei jaksa. Tarvitsemme ammattilaisia auttamaan kriisin kohdatessa, kuoleman saapuessa… Tarvitsemme ammattilaisia kasvatuksessa, ohjaamisessa, opastamisessa. Tarvitsemme ammattilaisia kuntoutuksessa, työkyvyn ylläpitämisessä ja tukemisessa. Tarvitsemme ammattilaisia toimintakyvyn heiketessä, vammautuessa, vanhetessa… Sote-alan ammattilaiset ovat korkeasti koulutettuja, vahvan ammatti-identiteetin omaavia, sitoutuneita, rautaisia ammattilaisia. Työ vaatii jatkuvaa kehittämistä, kouluttautumista, uuden oppimista. Työ vaatii yhteistyötaitoja, vuorovaikutusta, empatiakykyä. Työ vaatii erittäin paljon erityisosaamista, tehokkuutta ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Työelämässä vaatimukset ovat nousseet koko ajan korkeammalle

Hoitajakriisi on ratkaistava nyt

Korona-aika on osoittanut jälleen kerran hoitoalan korvaamattomuuden koko yhteiskunnan kannalta. Me olemme toimineet etulinjassa väännössä, joka on käyty näkymätöntä virusta vastaan. Siitä hatunnosto kaikille meille! Tulokset ovat olleet kansainvälisessä tarkastelussa hyviä, koska Suomessa tauti on loppuviimein aiheuttanut vähän tuhoa muihin maihin verrattuna. Meidän ei ole tarvinnut laittaa maata täysin seis. Ravintolat ovat kiistatta olleet kiinni noin kuukauden verran suurimmassa osassa valtakuntaa, mutta esimerkiksi Ranskassa ne ovat nyt olleet viisi kuukautta säpissä. Tämä ruokakulttuurin ja gourmetin todellisessa kehdossa. Maan hallitus on tehnyt kaikesta kritiikistä huolimatta kovasti töitä koronan torjumiseksi. Viestinnällisiä kommervenkkeja ja kiistattomia kämmejä on toki matkan varrella, mutta esimerkiksi vuonna 2020 annettiin noin sata koronaan liittyvää lakiesitystä, ja lisäksi vielä valmiuslain käyttöönottoon ja soveltamiseen liittyvät asetukset. Varsinkin viimeksi mai

Mitä on kustannusvaikutus?

Lumikinokset alkavat pikkuhiljaa sulamaan ja muuttumaan vesilammikoiksi. Jäisille teille levitetyt hiekat ja muu pöly muuttuvat keväiseksi rapakeliksi. Tämä on välttämätön välivaihe kohti lempivuodenaikaani kesää kohti mentäessä.  Maailma on ollut koronan kurimuksessa kovin suljettu eikä kevään rapaa pääse pakoon kotoisia metsiämme pidemmälle. Kesälläkään ei vielä varmasti rajat aukene, mutta ainakin on lämmintä. Valoa kohti mennään myös neuvottelurintamalla. Valo saapuu seuraavana keväänä. V iime neuvottelukierroksella viimeinkin sementoitiin päätös omasta sote-sopimuksestamme. Seuraava neuvottelukierros tulee sekin olemaan historiallinen, kun tuohon sopimukseen saadaan kansien väliin työ- ja virkasuhteidemme ehdot. Kunta-alalla alamme erityispiirteet ovat jääneet kauan huomioimatta täysmittaisesti, koska olemme joutuneet luovimaan aivan liian monen ammattiryhmän kanssa samassa pöydässä. Nyt saamme kirjattua niitä asioita, joita olemme aina aiemminkin tuoneet pöytään.  Ei se tule olem

Jäljitystä

Toista vuotta on nyt eletty korona aikaa. Se on täyttänyt mielen ja osin myös kielen. Sanoja, joista voisin jo helposti luopua ovat mm. kiihtymisvaihe, leviämisvaihe, viruslinko, koronamoukari, koronanyrkki, joukkoaltistuminen, jne. Yksi aikaan liittyvä asia nimettiin koronalisäksi, joka sai lihaa luitten ympärille mm. Islannissa, Saksassa, Norjassa, Alankomaissa, Ranskassa, Walesissa, Itävallassa, Portugalissa, Belgiassa, Tsekissä ja Ruotsissa mutta ei hyvin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta Suomessa. Koronalisää on Tehyn puolelta ehdotettu niille työntekijöille, jotka ovat korona pandemian aikana joutuneet erityisen kuormituksen, vaaran ja joustamisen kohteeksi. Tästä on neuvoteltu työehtosopimuksen yhteydessä, siitä on neuvoteltu paikallisesti ja lähestytty maan hallitusta. Kun hallitus ilmoitti, ettei ole asiassa osapuoli, asiasta neuvoteltava työmarkkinapöydissä (tässä ajassa paikallisesti) ja, että on osoittanut koronaan liittyviin kustannuksiin koronakorvauksia kunnille, neuv

Kevään tuumailuja

Ensimmäinen kausi Tehyn valtuutettuna on päättymässä ja monenlaista tapahtumaa on tälle ajalle sattunut. Olen ollut omalta osaltani hyväksymässä Tehyn valtuutettuna kahdet työehtosopimukset tämän kauden aikana monenlaisten vaiheiden jälkeen. Kummatkin sopimukset tulivat erilaisissa tilanteissa ja vaikeiden neuvotteluiden tuloksena. Viimeisintä sopimusta vauhditti vielä koronan nopea ilmaantuminen Suomeen. Tärkein saavutus kuitenkin oli viime tes- neuvottelussa saavutettu oma Sote-sopimus. Itse odotan tämän sopimuksen kautta, että pääsemme pureutumaan nimenomaan hoitohenkilöstön omiin asioihin mm. palkkaus, työolot ja työssäjaksaminen. Koronan tulon myötä hoitohenkilöstöä kuritettiin valmiuslain puitteissa puuttuen kaikkien hoitajien perusoikeuksiin. Valmiuslakia käytettiin hyväksi monissa paikoin ihan muihin tarkoituksiin,     kuten hoitajapulan paikkaamiseen eri puolilla Suomea. Kaikkien näiden koronatoimien jälkeen hoitohenkilöstö uupui ja väsyi entisestään. Tämä näkyy mm.   henk