Siirry pääsisältöön

Kesälomia kohti


 

Vaalihumu on laantumassa tämän kevään ja alkukesän ajalta. Ammattiosastomme jäsenet ovat menestyneet hyvin ja tulleet valituiksi luottamustehtäviin niin Tehyn valtuusto- kuin kuntavaaleissakin. Onnittelut kaikille valituille! Edessä on työntäyteinen nelivuotiskausi. Olemme isojen asioiden äärellä.

Sain olla Tehyn valtuustossa hyväksymässä uutta Sosiaali- ja terveydenhuollon työ-ja virkaehtosopimusta eli SOTE-sopimusta. Se oli hieno hetki, vihdoinkin se on tässä. Tämän vuoden syyskuussa tulee voimaan Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus eli SOTE-sopimus. SOTE-sopimusta sovelletaan kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä työskentelevään henkilöstöön. Nykyisen KVTES:n palkkahinnoitteluliitteet 3 ja 4 siirtyvät kokonaisuudessaan SOTE-sopimukseen.  Sen piirissä on 180 000 hoitoalan ammattilaista. Alan työehtojen kehittäminen on jatkossa helpompaa, kun ei tarvitse ottaa huomioon kirjastohoitajien, maatalouslomittajien ja talonmiesten asioita. Kyllähän meillä piisaa alakohtaisia pulmia muutenkin - työvoimapula, alan palkkaus, työaikohin ja - oloihin liittyvät kysymykset, muutamia mainitakseni. Ammattiosasto järjestää lomien jälkeen elokuussa jäsenillan, jossa käymme läpi uutta SOTE-sopimusta. Olkaahan kuulolla!

Lähipäivinä varmistuu tieto, myös Sote-uudistuksen synnystä. Sote-uudistus on sosiaali- ja terveysministeriön johtama kansallinen uudistus, jonka tavoitteena on taata sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisesti kaikille suomalaisille. Alueellamme työskennellyt POPsote-hanke on valmistellut sote-palvelustrategiaa, joka luo yhteistä näkemystä tulevan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluista. Painopisteiden ja kärkitavoitteiden valmistelussa hyödynnetään myös muiden valmisteluun osallistuneiden tahojen (mm. asukkaat, henkilöstö, kunta- ja sote-johto, luottamushenkilöt, yritykset ja POPsote-hankkeet) näkemyksiä. Järjestöt arvioivat kohderyhmiensä näkökulmasta tärkeimmiksi hyvien sote-palvelujen ominaisuuksiksi osaavan henkilöstön, asiakkaan tarpeiden kokonaisvaltaisen huomioinnin ja nopean palveluihin pääsyn. Niin ikään kohderyhmien näkökulmasta palveluja kehittäisivät sujuvammiksi erityisesti selkeä palveluihin ohjaaminen ja neuvonta, ihmisen kohtaaminen ja elämäntilanteen huomioiminen kokonaisuutena sekä saman työntekijän kanssa asiointi eri kerroilla.  Jos et ole vielä tutustunut asiaan, niin nyt on aika. Tietoa löydät osoitteesta www.popsote.fi.

Kesäkausi on alkanut ja tänä vuonna lomat onneksi toteutuu kokonaisina, ilman pätkimistä. Huoli on kesäajan sujumisesta, kun tietää ettei sijaisia ole saatu monellekaan tuloalueelle tarpeellista määrää. Yhä suurempi osuus sijaista on opiskelijoita, joilta puuttuu vielä hoitotyön vankka kokemus. Samaan aikaan peruskunnissa supistetaan hoitopaikkoja ja sehän tarkoittaa ruuhkaa meidän talon jo ruuhkaisille osastoille. Kesän aikana pitää muistaa ja jaksaa kaikesta kiireestä ja kuormituksesta huolimatta tehdä Haipro- ilmoituksia, jos ilmenee työ- ja potilasturvallisuus uhkia/ läheltä piti tai muita sellaisia tilanteita. Nämä dokumentit ovat äärettömän tärkeitä asioiden näkyväksi tekemisen kannalta. Näiden avulla saadaan työkaluja vaikuttaa asiaan.

Ensi viikolla vietämme keskikesän juhlaa eli juhannusta, silloinhan koko maassa on ollut tapana koristella rapunpielet nuorilla juhannuskoivuilla.  Tiedon mukaan entisaikoina Pohjanmaalla pihaan tuotiin myös hoikka, noin 10 metrinen kuusi, juhannuskuusi, joka karsittiin latvaa ja muutamaa oksaa lukuun ottamatta. Mahlaisena kuorittu kuusen runko kuivui kiiltävän luistavaksi ja soveltui mainiosti kilpakiipeilyyn. Puu sai seistä pihalla syksyyn. Kekriaamuna juhannuspuu hakattiin ja pilkottiin uunipuuksi. Tästä meille yksi hyvä lisä juhannustaikoihin ja kisailuihin.

Haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää kesää ja rentouttavaa lomaa kullekin vuorollaan. Toivotaan, että syksyllä meillä on edessä ”normaalimpi” elämä, että voimme palata arkeen myös ammattiosaston näkökulmasta.

 

Outi Puoskari

puheenjohtaja Tehy PPSHP

p. 0400 145 707

outi.puoskari(a)ppshp.fi

 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kuka hoitaa ja missä hoidetaan Pohjois-Pohjanmaan alueen hoitoa tarvitsevat tulevana kesänä?

Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat siitä, että ihmiset saavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen palvelut, kun niitä tarvitsevat. Kyseisten toimintojen henkilöstöllä on vakava huoli siitä, miten tämä saadaan toteutettua tulevana kesänä. Tilanne vaikuttaa huolestuttavalta siksi, että henkilöstön lakisääteiset kesälomat lähestyvät ja ammattilaisten rekrytointi on vaikeutunut. Kulunut vuosi on ollut sote-palveluissa ja varhaiskasvatuksessa haastava. Työkuormaa on lisännyt koronatyö, jota tehdään oman perustehtävän ohella: koronaan sairastuneiden hoitoon valmistautuminen, jäljitystyö, testaaminen, rokottamiset ja niiden järjestelyt. Huoli on hoitovelasta, joka on syntynyt, kun sote-palveluihin ei hakeuduta ja tai sitä ei ole saatavilla rajoituksien takia . On jouduttu siirtämään omia lakisääteisiä työtehtäviä, jotta saadaan hoidettua koronan myötä tulleet lisätyöt . Tämä tilanne, joka edelleen jatkuu, ajaa henkilöstön yhä tiukemmalle jo ennestään resurssipulasta kärsiv

Mitä on kustannusvaikutus?

Lumikinokset alkavat pikkuhiljaa sulamaan ja muuttumaan vesilammikoiksi. Jäisille teille levitetyt hiekat ja muu pöly muuttuvat keväiseksi rapakeliksi. Tämä on välttämätön välivaihe kohti lempivuodenaikaani kesää kohti mentäessä.  Maailma on ollut koronan kurimuksessa kovin suljettu eikä kevään rapaa pääse pakoon kotoisia metsiämme pidemmälle. Kesälläkään ei vielä varmasti rajat aukene, mutta ainakin on lämmintä. Valoa kohti mennään myös neuvottelurintamalla. Valo saapuu seuraavana keväänä. V iime neuvottelukierroksella viimeinkin sementoitiin päätös omasta sote-sopimuksestamme. Seuraava neuvottelukierros tulee sekin olemaan historiallinen, kun tuohon sopimukseen saadaan kansien väliin työ- ja virkasuhteidemme ehdot. Kunta-alalla alamme erityispiirteet ovat jääneet kauan huomioimatta täysmittaisesti, koska olemme joutuneet luovimaan aivan liian monen ammattiryhmän kanssa samassa pöydässä. Nyt saamme kirjattua niitä asioita, joita olemme aina aiemminkin tuoneet pöytään.  Ei se tule olem

Onko kohtuutonta vaatia?

  Tarvitsemme ammattilaisia, kun kohtaamme henkilökohtaisen elämämme tärkeimpiä ja merkityksellisempiä asioita.  Tarvitsemme ammattilaisia turvaamaan terveyttä ja hyvinvointia, saattamaan uutta elämää alkuun, hoitamaan sairautta ja tukemaan silloin, kun itse ei jaksa. Tarvitsemme ammattilaisia auttamaan kriisin kohdatessa, kuoleman saapuessa… Tarvitsemme ammattilaisia kasvatuksessa, ohjaamisessa, opastamisessa. Tarvitsemme ammattilaisia kuntoutuksessa, työkyvyn ylläpitämisessä ja tukemisessa. Tarvitsemme ammattilaisia toimintakyvyn heiketessä, vammautuessa, vanhetessa… Sote-alan ammattilaiset ovat korkeasti koulutettuja, vahvan ammatti-identiteetin omaavia, sitoutuneita, rautaisia ammattilaisia. Työ vaatii jatkuvaa kehittämistä, kouluttautumista, uuden oppimista. Työ vaatii yhteistyötaitoja, vuorovaikutusta, empatiakykyä. Työ vaatii erittäin paljon erityisosaamista, tehokkuutta ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Työelämässä vaatimukset ovat nousseet koko ajan korkeammalle