Siirry pääsisältöön

Joustavasti kohti kesää

 

Korona tuli ja muutti maailmaamme. On pitänyt jaksaa, joustaa ja taas jaksaa. Tulevaan kesään on ladattu odotuksia tilanteen helpottamisesta ja kesälomia suunnitellaan jo kovasti. Eletty vuosi on laittanut miettimään työoloihin liittyviä asioita. Minkälaiset työolot työpaikoilla olivat ennen koronaa ja miltä mahtaakaan näyttää, kun pandemia joskus hellittää? Tuottavuus, tehokkuus ja ketterä toiminta on monia kertoja kuultu meidän työnantajamme esityksissä. Erityisesti Tulevaisuuden sairaalan ja tähän hetkeen ajankohtaisen organisaatiomuutoksen alla. Veto- ja pitovoima sekä koulutetun hoitohenkilöstön saatavuus haastaa paikallisesti ja myös valtakunnallisesti. 


Työoloista puhutaan paljon, mutta mitä ne oikein ovat? Yleinen käsitys on, että työolot ovat terveen, turvallisen ja tuottavan työn perusta. Hyvät työolot edistävät työhyvinvointia ja toisaalta työolot voivat olla uhka työntekijän työhyvinvoinnille. Työn voimavaratekijöinä voidaan pitää esimerkiksi joustavia työaikoja, mielekästä työtä, sopivaa työmäärää ja siihen käytettyä aikaa ja sopivasti vastuuta. Työn kuormitustekijöinä voivat olla esimerkiksi joustamattomat työajat ja ylityöt, omien arvojen vastainen toiminta ja kiire. 


Edellä mainituista tekijöistä joustavat työajat ovat merkityksellisiä työntekijöille. Organisaatiossa tehdään työtä erilaisissa yksiköissä ja moninaisissa työvuoroissa. Työn ja perhe/yksityiselämän yhteensovittaminen vaatii yksiköissä mm. osaamista, tiettyä tahtotilaa ja myös tasapuolista kohtelua. Kaikilla työntekijöillä on erilaiset tarpeet. Joillekin se tarkoittaa perhe-elämää ja harrastuksia, toisille jotakin ihan muuta. Joustaviin työaikoihin ja niiden toteutumiseen vaikuttavat yksikössä käytössä olevat resurssit ja niiden tarkoituksenmukainen käyttö. Joustavuus ja työajat ovat kuitenkin tekijöitä, joita ei voi  kaikessa työssä ihan vapaasti organisoida. Työaikoihin tulisi pystyä vaikuttamaan, ja näitä vaikutusmahdollisuuksia tulisi lisätä. Työntekijöiden tuntemus ja työntekijöiden kuulluksi tuleminen on ensiarvoisen tärkeää. Työnantajan vastuulla on järjestää työolot toimiviksi ja turvallisiksi työntekijöilleen. Toimivat joustavat työajat (= työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen) lisäävät tervettä, turvallista ja tuottavaa työtä työpaikoilla. 


Mikä tai kuka joustaa?Joustaminen on jossain määritelmässä avattu tarkoittavan taipumista, myötäämistä ja kimmoisuutta, olla taivutettavissa tai kyetä taipumaan voiman vaikutuksesta. Hoitotyössä tämä joustavuus näkyy hoitajien joustamisena työnantajan tarpeisiin, milloin ylimääräiseen työvuoroon/ylitöihin tai joustamisena jäädä ”hetkeksi” yli suunnitellun työvuoron, kun töistä ei vain pääse lähtemään ajoissa kotiin. Asiakasta/potilasta ei voi jättää hoitamatta, ja hoitaja joustaa tänään ja ehkä myös huomennakin. Silloin, kun tarvitaan. Tämä näyttäytyy olevan enemmän sääntö, kuin poikkeus sote-alan työpaikoilla. Sijaista ei ehkä ole ehditty hankkimaan tai sitä ei ole onnistuttu rekrytoimaan. Näistä pienistäkin joustoista tulisi saada kunnollinen korvaus. 


Onko työoloihin liittyviä kysymyksiä sosiaali- ja terveysalojen työpaikoilla yritetty aidosti ratkoa? Onko työolot kunnossa? Jos vastaus olisi kyllä, miksi ja mistä syystä yksittäisen työntekijän arjessa esiintyviä työoloihin liittyviä kysymyksiä tulee edunvalvontaan lähes päivittäin? Ongelmia on ja niistä pitää puhua ja niihin rohkeasti löytää ratkaisuja. Sote-alan työolot, palkkaus , koulutus- ja urakehitysmahdollisuudet tulee saada kuntoon alan veto- ja pitovoiman takaamiseksi. Nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan ammattitaitoista, koulutettua henkilökuntaa kaikkiin  sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin. Tehyläiset valitsevat nyt äänestämällä joukostaan ne, jotka päättävät työelämään liittyvistä asioista seuraavat neljä vuotta. 

Vaikuta sinäkin ja käytä ääntäsi!


-Petra Ukonsaari, alueluottamusmies Oulaskangas, Tehy PPSHP


Tutustu Tehy PPSHP ehdokkaisiin Tehyn valtuustovaaleissa osoiteessa https://tehyppshp.fi/tehyvaalit - Äänestä pohjoista voimaa valtuustoon 21.4. mennessä, samalla osallistut aivan huikeiden palkintojen arvontaan!

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kuka hoitaa ja missä hoidetaan Pohjois-Pohjanmaan alueen hoitoa tarvitsevat tulevana kesänä?

Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat siitä, että ihmiset saavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen palvelut, kun niitä tarvitsevat. Kyseisten toimintojen henkilöstöllä on vakava huoli siitä, miten tämä saadaan toteutettua tulevana kesänä. Tilanne vaikuttaa huolestuttavalta siksi, että henkilöstön lakisääteiset kesälomat lähestyvät ja ammattilaisten rekrytointi on vaikeutunut. Kulunut vuosi on ollut sote-palveluissa ja varhaiskasvatuksessa haastava. Työkuormaa on lisännyt koronatyö, jota tehdään oman perustehtävän ohella: koronaan sairastuneiden hoitoon valmistautuminen, jäljitystyö, testaaminen, rokottamiset ja niiden järjestelyt. Huoli on hoitovelasta, joka on syntynyt, kun sote-palveluihin ei hakeuduta ja tai sitä ei ole saatavilla rajoituksien takia . On jouduttu siirtämään omia lakisääteisiä työtehtäviä, jotta saadaan hoidettua koronan myötä tulleet lisätyöt . Tämä tilanne, joka edelleen jatkuu, ajaa henkilöstön yhä tiukemmalle jo ennestään resurssipulasta kärsiv

Mitä on kustannusvaikutus?

Lumikinokset alkavat pikkuhiljaa sulamaan ja muuttumaan vesilammikoiksi. Jäisille teille levitetyt hiekat ja muu pöly muuttuvat keväiseksi rapakeliksi. Tämä on välttämätön välivaihe kohti lempivuodenaikaani kesää kohti mentäessä.  Maailma on ollut koronan kurimuksessa kovin suljettu eikä kevään rapaa pääse pakoon kotoisia metsiämme pidemmälle. Kesälläkään ei vielä varmasti rajat aukene, mutta ainakin on lämmintä. Valoa kohti mennään myös neuvottelurintamalla. Valo saapuu seuraavana keväänä. V iime neuvottelukierroksella viimeinkin sementoitiin päätös omasta sote-sopimuksestamme. Seuraava neuvottelukierros tulee sekin olemaan historiallinen, kun tuohon sopimukseen saadaan kansien väliin työ- ja virkasuhteidemme ehdot. Kunta-alalla alamme erityispiirteet ovat jääneet kauan huomioimatta täysmittaisesti, koska olemme joutuneet luovimaan aivan liian monen ammattiryhmän kanssa samassa pöydässä. Nyt saamme kirjattua niitä asioita, joita olemme aina aiemminkin tuoneet pöytään.  Ei se tule olem

Onko kohtuutonta vaatia?

  Tarvitsemme ammattilaisia, kun kohtaamme henkilökohtaisen elämämme tärkeimpiä ja merkityksellisempiä asioita.  Tarvitsemme ammattilaisia turvaamaan terveyttä ja hyvinvointia, saattamaan uutta elämää alkuun, hoitamaan sairautta ja tukemaan silloin, kun itse ei jaksa. Tarvitsemme ammattilaisia auttamaan kriisin kohdatessa, kuoleman saapuessa… Tarvitsemme ammattilaisia kasvatuksessa, ohjaamisessa, opastamisessa. Tarvitsemme ammattilaisia kuntoutuksessa, työkyvyn ylläpitämisessä ja tukemisessa. Tarvitsemme ammattilaisia toimintakyvyn heiketessä, vammautuessa, vanhetessa… Sote-alan ammattilaiset ovat korkeasti koulutettuja, vahvan ammatti-identiteetin omaavia, sitoutuneita, rautaisia ammattilaisia. Työ vaatii jatkuvaa kehittämistä, kouluttautumista, uuden oppimista. Työ vaatii yhteistyötaitoja, vuorovaikutusta, empatiakykyä. Työ vaatii erittäin paljon erityisosaamista, tehokkuutta ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Työelämässä vaatimukset ovat nousseet koko ajan korkeammalle