Siirry pääsisältöön

Joustavasti kohti kesää

 

Korona tuli ja muutti maailmaamme. On pitänyt jaksaa, joustaa ja taas jaksaa. Tulevaan kesään on ladattu odotuksia tilanteen helpottamisesta ja kesälomia suunnitellaan jo kovasti. Eletty vuosi on laittanut miettimään työoloihin liittyviä asioita. Minkälaiset työolot työpaikoilla olivat ennen koronaa ja miltä mahtaakaan näyttää, kun pandemia joskus hellittää? Tuottavuus, tehokkuus ja ketterä toiminta on monia kertoja kuultu meidän työnantajamme esityksissä. Erityisesti Tulevaisuuden sairaalan ja tähän hetkeen ajankohtaisen organisaatiomuutoksen alla. Veto- ja pitovoima sekä koulutetun hoitohenkilöstön saatavuus haastaa paikallisesti ja myös valtakunnallisesti. 


Työoloista puhutaan paljon, mutta mitä ne oikein ovat? Yleinen käsitys on, että työolot ovat terveen, turvallisen ja tuottavan työn perusta. Hyvät työolot edistävät työhyvinvointia ja toisaalta työolot voivat olla uhka työntekijän työhyvinvoinnille. Työn voimavaratekijöinä voidaan pitää esimerkiksi joustavia työaikoja, mielekästä työtä, sopivaa työmäärää ja siihen käytettyä aikaa ja sopivasti vastuuta. Työn kuormitustekijöinä voivat olla esimerkiksi joustamattomat työajat ja ylityöt, omien arvojen vastainen toiminta ja kiire. 


Edellä mainituista tekijöistä joustavat työajat ovat merkityksellisiä työntekijöille. Organisaatiossa tehdään työtä erilaisissa yksiköissä ja moninaisissa työvuoroissa. Työn ja perhe/yksityiselämän yhteensovittaminen vaatii yksiköissä mm. osaamista, tiettyä tahtotilaa ja myös tasapuolista kohtelua. Kaikilla työntekijöillä on erilaiset tarpeet. Joillekin se tarkoittaa perhe-elämää ja harrastuksia, toisille jotakin ihan muuta. Joustaviin työaikoihin ja niiden toteutumiseen vaikuttavat yksikössä käytössä olevat resurssit ja niiden tarkoituksenmukainen käyttö. Joustavuus ja työajat ovat kuitenkin tekijöitä, joita ei voi  kaikessa työssä ihan vapaasti organisoida. Työaikoihin tulisi pystyä vaikuttamaan, ja näitä vaikutusmahdollisuuksia tulisi lisätä. Työntekijöiden tuntemus ja työntekijöiden kuulluksi tuleminen on ensiarvoisen tärkeää. Työnantajan vastuulla on järjestää työolot toimiviksi ja turvallisiksi työntekijöilleen. Toimivat joustavat työajat (= työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen) lisäävät tervettä, turvallista ja tuottavaa työtä työpaikoilla. 


Mikä tai kuka joustaa?Joustaminen on jossain määritelmässä avattu tarkoittavan taipumista, myötäämistä ja kimmoisuutta, olla taivutettavissa tai kyetä taipumaan voiman vaikutuksesta. Hoitotyössä tämä joustavuus näkyy hoitajien joustamisena työnantajan tarpeisiin, milloin ylimääräiseen työvuoroon/ylitöihin tai joustamisena jäädä ”hetkeksi” yli suunnitellun työvuoron, kun töistä ei vain pääse lähtemään ajoissa kotiin. Asiakasta/potilasta ei voi jättää hoitamatta, ja hoitaja joustaa tänään ja ehkä myös huomennakin. Silloin, kun tarvitaan. Tämä näyttäytyy olevan enemmän sääntö, kuin poikkeus sote-alan työpaikoilla. Sijaista ei ehkä ole ehditty hankkimaan tai sitä ei ole onnistuttu rekrytoimaan. Näistä pienistäkin joustoista tulisi saada kunnollinen korvaus. 


Onko työoloihin liittyviä kysymyksiä sosiaali- ja terveysalojen työpaikoilla yritetty aidosti ratkoa? Onko työolot kunnossa? Jos vastaus olisi kyllä, miksi ja mistä syystä yksittäisen työntekijän arjessa esiintyviä työoloihin liittyviä kysymyksiä tulee edunvalvontaan lähes päivittäin? Ongelmia on ja niistä pitää puhua ja niihin rohkeasti löytää ratkaisuja. Sote-alan työolot, palkkaus , koulutus- ja urakehitysmahdollisuudet tulee saada kuntoon alan veto- ja pitovoiman takaamiseksi. Nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan ammattitaitoista, koulutettua henkilökuntaa kaikkiin  sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin. Tehyläiset valitsevat nyt äänestämällä joukostaan ne, jotka päättävät työelämään liittyvistä asioista seuraavat neljä vuotta. 

Vaikuta sinäkin ja käytä ääntäsi!


-Petra Ukonsaari, alueluottamusmies Oulaskangas, Tehy PPSHP


Tutustu Tehy PPSHP ehdokkaisiin Tehyn valtuustovaaleissa osoiteessa https://tehyppshp.fi/tehyvaalit - Äänestä pohjoista voimaa valtuustoon 21.4. mennessä, samalla osallistut aivan huikeiden palkintojen arvontaan!

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Nykyisyydestä kohti tulevaisuutta

Työsopimuksella myymme työnantajalle aikaamme ja osaamistamme vastiketta vastaan. Venymisestä ja joustamisesta ei siinä kaupassa ole sovittu. Kevään ja alkukesän aikana käytiin työehtosopimusneuvotteluita ja niitä joiltain osin vauhditettiin ylityö - ja vuoronvaihtokielloin. Mm. valmiuslain säädösten voimassa olon vuoksi tätä käytettiin marginaalisesti ja hetkellisesti. Joustaminen keskeytettiin pieneksi ajaksi mutta ongelmat alkoivat kasautua ilman isompia viiveitä. Tästä on helppo muodostaa se johtopäätös, että palveluntuotanto terveydenhuollossa pysyy pystyssä pitkälti pienipalkkaisten työntekijöiden joustamisen ja työajoista tinkimisen avulla.  Tehy PPSHP on vuosien aikana ollut edistämässä paikallista sopimista liittyen joustamiseen. Meillä on käytössä lisätyö ja tuottavan toiminnan malli, sisäisen keikkailunmalli, hälytysraha malli ja varallaolo malli , jotka kaikki poikkeavat kokonaan tai merkittävästi siitä, mihin työehtosopimus antaa mahdollisuuden.   Työntekijällä on mahdolli

Kuka hoitaa ja missä hoidetaan Pohjois-Pohjanmaan alueen hoitoa tarvitsevat tulevana kesänä?

Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat siitä, että ihmiset saavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen palvelut, kun niitä tarvitsevat. Kyseisten toimintojen henkilöstöllä on vakava huoli siitä, miten tämä saadaan toteutettua tulevana kesänä. Tilanne vaikuttaa huolestuttavalta siksi, että henkilöstön lakisääteiset kesälomat lähestyvät ja ammattilaisten rekrytointi on vaikeutunut. Kulunut vuosi on ollut sote-palveluissa ja varhaiskasvatuksessa haastava. Työkuormaa on lisännyt koronatyö, jota tehdään oman perustehtävän ohella: koronaan sairastuneiden hoitoon valmistautuminen, jäljitystyö, testaaminen, rokottamiset ja niiden järjestelyt. Huoli on hoitovelasta, joka on syntynyt, kun sote-palveluihin ei hakeuduta ja tai sitä ei ole saatavilla rajoituksien takia . On jouduttu siirtämään omia lakisääteisiä työtehtäviä, jotta saadaan hoidettua koronan myötä tulleet lisätyöt . Tämä tilanne, joka edelleen jatkuu, ajaa henkilöstön yhä tiukemmalle jo ennestään resurssipulasta kärsiv

Vetovoimasta pitovoimaan

Marraskuun pimeyteen on ehkä vihdoin luvassa edes vähän valoa lumen muodossa. Ainakin omassa mielessä se heti muodostuu positiiviseksi signaaliksi ja antaa voimaa jaksaa siihen asti, kun aurinko taas valollaan alkaa meitä helliä. Tämä poikkeuksellinen vuosi on kohta kahlattu ja opittu paljon uutta, muokattu vanhaa ja selvitty. Se on vaatinut jollain tasolla veronsa, mutta tärkeintä on muistaa, että yhdessä olemme enemmän. Aktiivisesti asioita esiin nostamalla ja niihin yhteistuumin ratkaisuja etsien pääsemme määränpäähän, oli se sitten mikä milloinkin. Julkisuudessa puhutaan nyt paljon terveydenhuollon henkilöstön tarpeellisuudesta ja saatavuudesta. Tätä asiaa on toitotettu useamman vuoden ajan ja nyt se sitten realisoituu myös meillä. Lääkkeet sen hoitamiseen ovat kovin vähäiset tällä hetkellä. Siitäkin syystä meidän on uusittava ajattelua vetovoiman suunnasta myös pitovoimaan. Vetovoimainen työpaikka ja osaava henkilöstö - elämäsi työpaikka.  Tämä on juurikin näin. Mihin meidän elämä