Siirry pääsisältöön

Kevään tuumailuja

Ensimmäinen kausi Tehyn valtuutettuna on päättymässä ja monenlaista tapahtumaa on tälle ajalle sattunut. Olen ollut omalta osaltani hyväksymässä Tehyn valtuutettuna kahdet työehtosopimukset tämän kauden aikana monenlaisten vaiheiden jälkeen. Kummatkin sopimukset tulivat erilaisissa tilanteissa ja vaikeiden neuvotteluiden tuloksena. Viimeisintä sopimusta vauhditti vielä koronan nopea ilmaantuminen Suomeen. Tärkein saavutus kuitenkin oli viime tes- neuvottelussa saavutettu oma Sote-sopimus. Itse odotan tämän sopimuksen kautta, että pääsemme pureutumaan nimenomaan hoitohenkilöstön omiin asioihin mm. palkkaus, työolot ja työssäjaksaminen.

Koronan tulon myötä hoitohenkilöstöä kuritettiin valmiuslain puitteissa puuttuen kaikkien hoitajien perusoikeuksiin. Valmiuslakia käytettiin hyväksi monissa paikoin ihan muihin tarkoituksiin,   kuten hoitajapulan paikkaamiseen eri puolilla Suomea. Kaikkien näiden koronatoimien jälkeen hoitohenkilöstö uupui ja väsyi entisestään. Tämä näkyy mm.  henkilöstön lisääntyvinä poissaoloina, lähteminen muille aloille sekä väen siirtyminen yksityisten toimijoiden palkkalistoille.  Omalla luottamusmies vastuualueella alanvaihtajia on ollut myös liian paljon. Tämän lisäksi asiaa näyttää harkitsevan saamieni yhteydenottojen perusteella yhä useampi hoitohenkilöstöstä.

Tärkeimpiä asioita ovat tulevaisuudessa saada palkkatasa-arvo kuntoon hoitoalalla. Jokaisen tulee saada oikea palkka työnvaativuuden ja vastuutehtävien mukaisesti. Tärkeä asia on myös jokaisen elämäntilanteen huomioiminen työelämässä, hyvä kuunteleva työvuorosuunnittelu ja kaikenlainen panostaminen työhyvinvointiin. Työ on vain yksi osa elämäämme ja siellä viihtyminen on kaikkien osapuolien etujen mukaista. Ihmisten erilaiset elämäntilanteet eri elämänvaihteiden aikana tulisi pyrkiä huomioimaan työelämän suunnittelussa. Autonominen työvuorosuunnittelu on tärkeä, koska ihmiset ovat erilaisia ja samat työvuororytmittely ei sovi kaikille samanlailla. Tärkeää on saada lepoa riittävästi raskaiden vuorojen vastapainoksi. Tätä tukee toimiva pankkivapaiden suunnittelu ja käyttö. Tässä on ilmennyt monissa yksiköissä ongelmia, joka tulisi saada korjattua kuntoon.

Viime kesän lomien pätkiminen rasitti hoitohenkilöstöä, jonka vuoksi tämän vuoden kesälomat tulisi saada yhtenäisenä. Lomat tulisi vahvistaa hyvissä ajoin, jotta henkilöstö voi yhtenäistää lomansa oman perheen kanssa.

Olen valmis toiselle kaudelle ajamaan Tehyn jäsenten etua. Sillä on väliä kuka päättää.

-Jouni Hackzell päätoiminen luottamusmies,

Tutustu Tehy PPSHP ehdokkaisiin Tehyn valtuustovaaleissa osoitteessa https://tehyppshp.fi/tehyvaalit - äänestysaika on 29.3. - 21.4.2021

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Pääluottamusmiesehdokkaat esittäytyvät

Tehy PPSHP pääluottamusmiesvaalit käydään NYT! Kyseessä on vuoden 2021 loppuun asti kestävä tehtävä. Tässä seuraa ehdokkaiden omat esittelyt:

Kiitos terveydenhuollon työntekijöille erinomaisesta työstä och samma på svenska - Siinäkö kaikki?

Ah, kevätaurinko muuttuu kesäauringoksi. Hallituksen tiedotustilaisuus ei tuonut paljon lohtua. Valmiuslaki jatkuu toistaiseksi - ilman minkäänlaista määräaikaa? Tuntuu kohtuuttomalta, kun samaan aikaan kerrotaan, että koronaepidemia on hallinnassa ja yhteiskunnan toimintoja voidaan ruveta normalisoimaan. Tekohengitystä annetaan kyllä yrityksille, mutta hoitajille sitä ei heru millään. Ravien kohtalokin kiinnosti enemmän toimittajia kuin hoitajien asia. Terveydenhuollon ammattilaisille valmiuslain asetukset tarkoittavat peruttuja ja pätkittyjä lomia, epävarmuutta ja joustamista joustamisen perään, vaikeutta työsopimusten irtisanomiseen. Näitä edellä mainittuja asioita työnantajat käyttävät surutta hyväkseen tällä hetkellä, vaikka suurin osa terveydenhuollon henkilöstöstä ei ole edes tekemisissä koronan kanssa. Eivätkö perusoikeudet koske myös hoitajia? Jos sen nojalla avataan koulutkin, että lastenoikeudet ja perusoikeudet toteutuvat. Ihmettelen. Karua oli Tehyn valtuutettuna

Nykyisyydestä kohti tulevaisuutta

Työsopimuksella myymme työnantajalle aikaamme ja osaamistamme vastiketta vastaan. Venymisestä ja joustamisesta ei siinä kaupassa ole sovittu. Kevään ja alkukesän aikana käytiin työehtosopimusneuvotteluita ja niitä joiltain osin vauhditettiin ylityö - ja vuoronvaihtokielloin. Mm. valmiuslain säädösten voimassa olon vuoksi tätä käytettiin marginaalisesti ja hetkellisesti. Joustaminen keskeytettiin pieneksi ajaksi mutta ongelmat alkoivat kasautua ilman isompia viiveitä. Tästä on helppo muodostaa se johtopäätös, että palveluntuotanto terveydenhuollossa pysyy pystyssä pitkälti pienipalkkaisten työntekijöiden joustamisen ja työajoista tinkimisen avulla.  Tehy PPSHP on vuosien aikana ollut edistämässä paikallista sopimista liittyen joustamiseen. Meillä on käytössä lisätyö ja tuottavan toiminnan malli, sisäisen keikkailunmalli, hälytysraha malli ja varallaolo malli , jotka kaikki poikkeavat kokonaan tai merkittävästi siitä, mihin työehtosopimus antaa mahdollisuuden.   Työntekijällä on mahdolli