Siirry pääsisältöön

Työsuojeluvaltuutettujen ajatuksia korona-aikana


Me työsuojeluvaltuutetut teimme ensimmäisen tiedotteemme työsuojeluyhdyshenkilöille ja esimiehille kolmisen viikkoa sitten. Peruimme tavanomaiset tapaamisemme ja käyntimme yksiköissä ja tiedotimme saavutettavuudestamme puhelimitse, sähköpostitse sekä etäyhteyksin. Pyysimme aktiivista HaiPro-työturvallisuusilmoitusten tekoa.

Alussa, sairaanhoitopiirin valmistautuessa uudenlaiseen tilanteeseen, tietoomme alkoi tulla huolta muuttuvista työtehtävistä, mikä aiheutti hyvinkin yksilöllistä henkistä kuormitusta. Myöskin epäilyt biologisista altistumisista alkoivat lisääntyä. Jo alussa päätimme tilastoida koronaan liittyvät HaiPro-ilmoitukset erikseen, jotta kokonaiskuva tilanteesta pysyisi paremmin hallussamme. Nyt järjestelmään on lisätty COVID19-täppi.

Olemme lähestyneet työnantajaa muistuttaen yhteistoiminnan tärkeydestä huomattuamme, ettei tieto strategisesta suunnittelusta välittynyt meille tarpeeksi emmekä juurikaan olleet mukana valmisteluissa. Saimme toki kutsun laajennettuun pääluottamusmiespalaveriin, mutta siellä on suurimmaksi osaksi käsitelty lähinnä edunvalvonnallisia asioita.  Olemme kaivanneet yhteistyötä erityisesti liittyen biologisten riskitekijöiden hallintaan, henkiseen kuormittumiseen sekä henkilöstösiirtoihin ja niihin liittyviin yksilöllisten riskien huomiointiin. Yhteydenottoja on tullut yksittäisiltä esimiehiltä ja työntekijöiltä, mikä on toki ollut hyvä, mutta se on tehnyt työstämme liian sattumanvaraista. Emme ole pystyneet lähestymään järjestelmällisesti kaikkia yksiköitä emmekä ole saaneet kutsuja valmisteluihin liittyviin työryhmiin, jotta olisimme voineet tarpeeksi pohtia ohjeiden soveltamista käytännön yhteistyössä.

Ammattiliittojen sosiaalisen median kautta on alkanut tulla kysymyksiä liittyen työturvallisuuteen. Emme ole niihin siellä vastanneet, koska ne eivät ole työsuojelun virallisia tiedotuskanavia. Olemme perustaneet PPSHP Työsuojelu -ryhmän Facebookiin. Siinä informoimme työsuojeluun liittyvistä ajankohtaisista asioista. Kaikki PPSHP:n työntekijät voivat liittyä ryhmään.
Suorien yhteydenottojen määrä alkoi kolmannella viikolla lisääntyä voimakkaasti, josta päättelimme, että intran tiedotteet eivät oikein tavoittaneet henkilöstöä. Tuli varsin paljon kysymyksiä asioista, joista tieto olisi jo ollut löydettävissä. Teimme myös huomion, että vastuuyksiköissä oli tehty omia, joskus kyseenalaisiakin tulkintoja ohjeista, sekä luotu myös omia ohjeita.

Huolestuttavinta yhteydenotoissa ja HaiPro-ilmoituksissa on ollut tiedon kulun puute ja mahdollinen altistuminen, silloin kun on hoidettu korona-epäily potilaita, eikä ole osattu suojautua.

Me työsuojeluvaltuutetut olemme tiivistäneet keskinäistä yhteistyötämme. Huomioistamme keskeistä on ollut, että käytännön asioita on järjestelty eri tasoilla hyvin. Viestinnän merkitys korostuu tässä poikkeustilanteessa ja siinä on parantamista, ettei aiheutuisi turhaa hämmennystä. Kokemukset työjärjestelyistä ovat luonnollisestikin olleet hyvin yksilöllisiä, mihin tietysti vaikuttaa se, että kriisiajan johtamisen on oltava varsin suoraviivaista.

Tilanteeseen liittyvät vahvat tunteet, eteenkin pelko ja negatiivisuus ovat ne, joiden emme soisi uhkaavan työkykyä ja vaikeuttavan arjen toimintaa. Johtoajatuksena meillä työsuojelussa on, että emme ainakaan lietso lisää huolta ja paniikkia vaan pyrimme hoitamaan tätä vaativaa työtä hyvässä yhteistoiminnan hengessä niin käytännön asioiden kuin henkisen kuormittumisenkin osalta. Ohjeistusten lisääntyessä ja muuttuessa tilanteet vaativat meiltä kaikilta joustoa ja epätietoisuuden sietoa.  Kukaan meistä ei omaa täydellistä asiantuntemusta korona-asioiden suhteen. Nyt meillä kellään ei ole varaa ylilyönteihin.

Yhteistyöllä me selviämme tästä!

Tehyläiset työsuojeluvaltuutetut Sari Anttila, Timo Hannila, Aira Lievetmursu, Meeri Mustalahti ja Petra Neitola

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Pääluottamusmiesehdokkaat esittäytyvät

Tehy PPSHP pääluottamusmiesvaalit käydään NYT! Kyseessä on vuoden 2021 loppuun asti kestävä tehtävä. Tässä seuraa ehdokkaiden omat esittelyt:

Nykyisyydestä kohti tulevaisuutta

Työsopimuksella myymme työnantajalle aikaamme ja osaamistamme vastiketta vastaan. Venymisestä ja joustamisesta ei siinä kaupassa ole sovittu. Kevään ja alkukesän aikana käytiin työehtosopimusneuvotteluita ja niitä joiltain osin vauhditettiin ylityö - ja vuoronvaihtokielloin. Mm. valmiuslain säädösten voimassa olon vuoksi tätä käytettiin marginaalisesti ja hetkellisesti. Joustaminen keskeytettiin pieneksi ajaksi mutta ongelmat alkoivat kasautua ilman isompia viiveitä. Tästä on helppo muodostaa se johtopäätös, että palveluntuotanto terveydenhuollossa pysyy pystyssä pitkälti pienipalkkaisten työntekijöiden joustamisen ja työajoista tinkimisen avulla.  Tehy PPSHP on vuosien aikana ollut edistämässä paikallista sopimista liittyen joustamiseen. Meillä on käytössä lisätyö ja tuottavan toiminnan malli, sisäisen keikkailunmalli, hälytysraha malli ja varallaolo malli , jotka kaikki poikkeavat kokonaan tai merkittävästi siitä, mihin työehtosopimus antaa mahdollisuuden.   Työntekijällä on mahdolli

Ajatuksia keväästä ja syksystä 2020 paikallisesti

Korona-kevät 2020, sellaisena se muistetaan. Kaikkea valtakunnan uutisointia hallitsivat uutiset koronatilanteesta. Television ajankohtais- ja keskusteluohjelmat täyttyivät asiantuntijoiden arvioista epidemiatilanteeseen liittyen. Heti alussa pohdiskeltiin, laskettiin ja alettiin valmistautua siihen miten terveydenhuoltomme kestää ennen kokemattoman tilanteen. Julkisuudessa näytettiin kuvaa ja kuvia suojavaatetuksessa kulkevista terveydenhuollon työntekijöistä meiltä ja muualta. Kiitosta sekä kannustusta tuli kansalaisilta, julkisuuden henkilöiltä ja osallistuipa valtiovaltakin asiaan valaisemalla Finlandia-talon!  E n kykene ottamaan kantaa, kuinka montaa ihmistä nuo eleet lämmittivät ,mutta meille tulleissa yhteydenotoissa olisi kyllä toivottu konkreettisempaakin. Tehy PPSHP ehdotti työnantajalle erityistä koronalisää. Neuvottelut eivät edenneet. Suojavälineiden riittävyys puhutti ja niitä Suomi hankki muun muassa Virossa toimivilta monialayrittäjiltä hiukan huonommalla menestyksellä