Siirry pääsisältöön

Työsuojeluvaltuutettujen ajatuksia korona-aikana


Me työsuojeluvaltuutetut teimme ensimmäisen tiedotteemme työsuojeluyhdyshenkilöille ja esimiehille kolmisen viikkoa sitten. Peruimme tavanomaiset tapaamisemme ja käyntimme yksiköissä ja tiedotimme saavutettavuudestamme puhelimitse, sähköpostitse sekä etäyhteyksin. Pyysimme aktiivista HaiPro-työturvallisuusilmoitusten tekoa.

Alussa, sairaanhoitopiirin valmistautuessa uudenlaiseen tilanteeseen, tietoomme alkoi tulla huolta muuttuvista työtehtävistä, mikä aiheutti hyvinkin yksilöllistä henkistä kuormitusta. Myöskin epäilyt biologisista altistumisista alkoivat lisääntyä. Jo alussa päätimme tilastoida koronaan liittyvät HaiPro-ilmoitukset erikseen, jotta kokonaiskuva tilanteesta pysyisi paremmin hallussamme. Nyt järjestelmään on lisätty COVID19-täppi.

Olemme lähestyneet työnantajaa muistuttaen yhteistoiminnan tärkeydestä huomattuamme, ettei tieto strategisesta suunnittelusta välittynyt meille tarpeeksi emmekä juurikaan olleet mukana valmisteluissa. Saimme toki kutsun laajennettuun pääluottamusmiespalaveriin, mutta siellä on suurimmaksi osaksi käsitelty lähinnä edunvalvonnallisia asioita.  Olemme kaivanneet yhteistyötä erityisesti liittyen biologisten riskitekijöiden hallintaan, henkiseen kuormittumiseen sekä henkilöstösiirtoihin ja niihin liittyviin yksilöllisten riskien huomiointiin. Yhteydenottoja on tullut yksittäisiltä esimiehiltä ja työntekijöiltä, mikä on toki ollut hyvä, mutta se on tehnyt työstämme liian sattumanvaraista. Emme ole pystyneet lähestymään järjestelmällisesti kaikkia yksiköitä emmekä ole saaneet kutsuja valmisteluihin liittyviin työryhmiin, jotta olisimme voineet tarpeeksi pohtia ohjeiden soveltamista käytännön yhteistyössä.

Ammattiliittojen sosiaalisen median kautta on alkanut tulla kysymyksiä liittyen työturvallisuuteen. Emme ole niihin siellä vastanneet, koska ne eivät ole työsuojelun virallisia tiedotuskanavia. Olemme perustaneet PPSHP Työsuojelu -ryhmän Facebookiin. Siinä informoimme työsuojeluun liittyvistä ajankohtaisista asioista. Kaikki PPSHP:n työntekijät voivat liittyä ryhmään.
Suorien yhteydenottojen määrä alkoi kolmannella viikolla lisääntyä voimakkaasti, josta päättelimme, että intran tiedotteet eivät oikein tavoittaneet henkilöstöä. Tuli varsin paljon kysymyksiä asioista, joista tieto olisi jo ollut löydettävissä. Teimme myös huomion, että vastuuyksiköissä oli tehty omia, joskus kyseenalaisiakin tulkintoja ohjeista, sekä luotu myös omia ohjeita.

Huolestuttavinta yhteydenotoissa ja HaiPro-ilmoituksissa on ollut tiedon kulun puute ja mahdollinen altistuminen, silloin kun on hoidettu korona-epäily potilaita, eikä ole osattu suojautua.

Me työsuojeluvaltuutetut olemme tiivistäneet keskinäistä yhteistyötämme. Huomioistamme keskeistä on ollut, että käytännön asioita on järjestelty eri tasoilla hyvin. Viestinnän merkitys korostuu tässä poikkeustilanteessa ja siinä on parantamista, ettei aiheutuisi turhaa hämmennystä. Kokemukset työjärjestelyistä ovat luonnollisestikin olleet hyvin yksilöllisiä, mihin tietysti vaikuttaa se, että kriisiajan johtamisen on oltava varsin suoraviivaista.

Tilanteeseen liittyvät vahvat tunteet, eteenkin pelko ja negatiivisuus ovat ne, joiden emme soisi uhkaavan työkykyä ja vaikeuttavan arjen toimintaa. Johtoajatuksena meillä työsuojelussa on, että emme ainakaan lietso lisää huolta ja paniikkia vaan pyrimme hoitamaan tätä vaativaa työtä hyvässä yhteistoiminnan hengessä niin käytännön asioiden kuin henkisen kuormittumisenkin osalta. Ohjeistusten lisääntyessä ja muuttuessa tilanteet vaativat meiltä kaikilta joustoa ja epätietoisuuden sietoa.  Kukaan meistä ei omaa täydellistä asiantuntemusta korona-asioiden suhteen. Nyt meillä kellään ei ole varaa ylilyönteihin.

Yhteistyöllä me selviämme tästä!

Tehyläiset työsuojeluvaltuutetut Sari Anttila, Timo Hannila, Aira Lievetmursu, Meeri Mustalahti ja Petra Neitola

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Koronapandemiassa mikään ei ole normaalia hoitotyötä

Hei, olen Tatu Oulusta. Olen työskennellyt nyt nelisen vuotta kliinisen hoitotyön asiantuntijana PPSHP:ssa, vastuualueena perioperatiivinen hoitotyö. Sitä ennen olen työskennellyt anestesiahoitajana halki Suomen kymmenkunta vuotta. Kun pandemian myötä tuli rajoituksia kokoontumisiin ja työnantajani alkoi turvaamaan toimillaan koronapotilaiden hoitoa, yleensä niin täysi kalenterini tyhjeni täysin. Kaikki kehittämistoiminta, missä olin osallisena meni määrittämättömälle tauolle. Kaikki hankkeet ja pienistä suuriin menivät takaisin pöytälaatikkoon. Kävimme ylihoitajani kanssa kuukausipalaverissamme joitain eri vaihtoehtoja läpi, jonka jälkeen hän määräsi minut pikaperehtymään tehohoitoon.
Minulla on hämäriä muistikuvia, että olen ollut eri sairaalan ihan erilaisella teholla yli kymmenen vuotta sitten työkierrossa yhden vuoden. Näin ollen minulla on määritelty olevan ”tehokokemusta”. Teholle siirrettiin leikkausosastoilta ja vuodeosastoilta noin 80 sairaanhoitajaa ja muutama lääkintävahtim…

Tehyn lakko vuosimallia 2020?

Paikallinen uutislehti Kaleva uutisoi isosti kuluvalla viikolla, että hoitajat (eli Tehy ry ja SuPer ry) suunnittelevat lakkoa tulevalle keväälle. Kaleva kertoi, kuinka eri työnantajat ovat tähän valmistautuneet.
Itseäni toisaalta huvittaa tämä uutisointi, koska meillä on kunta-alalla voimassa olevat työehtosopimukset 31.3.2020 asti ja toisaalta meillä on valtakunnassa neuvottelut meneillään. Tällä hetkellä muut asettavat meidän päälle lakkovaatetta ihan urakalla. Eiköhän kuitenkin lähtötilanne ole se, että neuvottelupöydässä neuvotellaan ja pyritään löytämään yhteisymmärrys ratkaisuista.
Tämä ei tietenkään ole varmaa ja tämän vuoksi kaikilla palkansaajajärjestöillä tulee olla jatkuva valmius erityyppisiin tukitoimiin. Tukitoimet eivät välttämättä tarkoita lakkoa tai ylityökieltoa. Mutta se voi tarkoittaa niitä. Itseasiassa meidän työsopimussuhteisten osalta tukitoimet voivat olla hyvinkin innovatiivisia sekä vaikuttavia, kuten nähtiin 2007. Työsopimussuhteisilla ei ole mitenkään lainsä…

Hyvää joulua ja kiitos työpanoksestanne!