Siirry pääsisältöön

Kuka auttaa minua, jos työpaikalla tulee murheita?Kevään ruljanssin jälkeen on ilmassa monenmoista tunnelatausta. Neuvottelukierroksen tulos on avattu. Juuri tänään on historiallinen päivä - Sote-tes on allekirjoitettu. Vuosikymmenien taustatyö ja uurastus on saapunut maaliin - aloittaakseen valtavan loppukirin. 

Samaan aikaan on Tehy, Super ja ERTO ovat julistaneet 10.6.2020 AVAINTES-sopimusalalle sekä Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireihin ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Toimenpiteellä halutaan vauhdittaa neuvotteluja sote-alan ja varhaiskasvatuksen omasta työehtosopimuksesta koskien kuntaomisteisia yrityksiä ja yhteisöjä. Työtaistelutoimenpide on laillinen.  

Meidän taloa ajatellen, tämä koskettaa meidän tulevaisuutta. OYS-Erva alueen osuuskunta ja tytär Tervia Oy ovat juurikin noita kuntaomisteisia yrityksiä, joihin emme neuvotteluista huolimatta saaneet sovituksi hoitoalan henkilöstölle KVTES- pohjaista työehtosopimusta. On vain hetken asia, kun meidän toimintoja siirrettään ja yhtiöitetään lisää osuuskuntaan. Siellä työskentelemään tuleville hoitotyöntekijöille tarvitsemme kunnollisen työehtosopimuksen. Vuoronvaihtokielto jatkuu 30.6.2020 saakka, koska työnantajapuoli ei ole ollut vielä halukas neuvottelemaan sopimusratkaisua. Samalla (17.6.2020) ylityö- ja vuoronvaihtokielto laajennetaan viiteen muuhun sairaanhoitopiiriin. Toivon, että jäsenemme noudattavat ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa tämän yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Työpaikallamme on useammanlaisia henkilöstöedustajia, jotka yhteistoiminnallisesti työnantajan kanssa pitävät huolta, että sinä voit keskittyä olennaiseen: työhön, jota teet.  Kuitenkin on hyvä huomata, että ammattiliittojen ja työsuojelun tehtäväkenttä on erilainen.

Ammattiliittojen tehtävä on huolehtia siitä, että työelämässä on hyvä olla ja valvoa palkansaajan taloudellista edunvalvontaa.  Ammattiliitto pitää puoliasi muulloinkin kuin työttömyyden varalta. Se neuvottelee alasi työehtosopimuksista, joissa sovitaan mm. palkasta, työ- ja lepoajoista, vuosilomista ja muista työsuhteen ehdoista. Paikallisesti ammattiosasto hoitaa jäsentensä tapauksia, joissa esimerkiksi palkka on maksettu väärin, määräaikaisia työsopimuksia on ketjutettu perusteettomasti tai irtisanominen on ollut laiton. Toisin sanoen kaikkia niitä asioita, jotka sisältyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen eli KVTES:n kansien sisälle.  Tämä on varmasti suurelle osalle jäsenistöä näkymätöntä aluetta, koska emme luonnollisesti voi tuoda esille julkisesti yksittäisten jäsenien asioita. Järjestäytymättömän työntekijän asioita yllä mainituissa tapauksissa hoitaa henkilö itse. Paikallisesti ammattiosasto ja luottamusmiehet neuvottelevat paikallisia sopimuksia, joilla turvataan työntekijän etuuksia, esimerkiksi hälytysraha-, työaikapankki- ja keikkataksa sopimus. Ammattiliiton jäsenenä saat ammatissasi tarvittavat välttämättömät vakuutukset. Työnantajan vakuutusturva ei kata kaikkia vahinkoja.

Työsuojelutoiminta on taas yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on varmistaa yhteisen työpaikkamme turvallisuus ja terveys. Työsuojeluorganisaatio ja työterveyshuolto toimivat yhteistyökumppaneina työturvallisuuden ja terveyden varmistamisessa organisaatiomme eri tasoilla. Työsuojeluhenkilöstön tehtäviä ja työsuojelun yhteistoimintaa määrittelee työsuojelun valvontalaki (44/2006). Työsuojeluvaltuutetun puoleen voit kääntyä esimerkiksi ristiriitatilanteissa. Työsuojeluvaltuutettu voi toimia myös tukihenkilönä työterveysneuvottelussa tai muissa työkykyasi
oissa. Työsuojeluvaltuutettu voi auttaa myös koko työyhteisöä koskevissa haastavissa tilanteissa, kuten muutostilanteissa. Työsuojeluvaltuutetut edustavat kaikkia ammattiryhmiä työsuojelua koskevissa asioissa, eivätkä ole sidoksissa ammattiliittojen toimintaan. Työsuojeluvaltuutetut eivät kuitenkaan hoida järjestäytymättömien palkansaajien edunvalvonta-asioita, kuten varsin usein erheellisesti luullaan.

Tärkeintä on muistaa, että kysyvä ei tieltä eksy. Epäselvissä tilanteissa ole aina ensin yhteydessä esimieheesi. Jos asia ei ota selvitäkseen niin sitten käänny asiasta riippuen joko luottamusmiehesi tai työsuojeluvaltuutettusi puoleen. Kummatkin osaavat ohjata sinut oikealle tielle ja vastata kysymyksiisi.

Pikkuhiljaa laskeudutaan juhannuksen viettoon ja kesälomille kukin tahollaan. Toivotan Tahton kanssa kaikille jäsenille hyvää kesää. Syksyllä suunnistamme kohti uusia koitoksia.


Outi Puoskari

puheenjohtaja
Tehy PPSHP

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Pääluottamusmiesehdokkaat esittäytyvät

Tehy PPSHP pääluottamusmiesvaalit käydään NYT! Kyseessä on vuoden 2021 loppuun asti kestävä tehtävä. Tässä seuraa ehdokkaiden omat esittelyt:

Nykyisyydestä kohti tulevaisuutta

Työsopimuksella myymme työnantajalle aikaamme ja osaamistamme vastiketta vastaan. Venymisestä ja joustamisesta ei siinä kaupassa ole sovittu. Kevään ja alkukesän aikana käytiin työehtosopimusneuvotteluita ja niitä joiltain osin vauhditettiin ylityö - ja vuoronvaihtokielloin. Mm. valmiuslain säädösten voimassa olon vuoksi tätä käytettiin marginaalisesti ja hetkellisesti. Joustaminen keskeytettiin pieneksi ajaksi mutta ongelmat alkoivat kasautua ilman isompia viiveitä. Tästä on helppo muodostaa se johtopäätös, että palveluntuotanto terveydenhuollossa pysyy pystyssä pitkälti pienipalkkaisten työntekijöiden joustamisen ja työajoista tinkimisen avulla.  Tehy PPSHP on vuosien aikana ollut edistämässä paikallista sopimista liittyen joustamiseen. Meillä on käytössä lisätyö ja tuottavan toiminnan malli, sisäisen keikkailunmalli, hälytysraha malli ja varallaolo malli , jotka kaikki poikkeavat kokonaan tai merkittävästi siitä, mihin työehtosopimus antaa mahdollisuuden.   Työntekijällä on mahdolli

Ajatuksia keväästä ja syksystä 2020 paikallisesti

Korona-kevät 2020, sellaisena se muistetaan. Kaikkea valtakunnan uutisointia hallitsivat uutiset koronatilanteesta. Television ajankohtais- ja keskusteluohjelmat täyttyivät asiantuntijoiden arvioista epidemiatilanteeseen liittyen. Heti alussa pohdiskeltiin, laskettiin ja alettiin valmistautua siihen miten terveydenhuoltomme kestää ennen kokemattoman tilanteen. Julkisuudessa näytettiin kuvaa ja kuvia suojavaatetuksessa kulkevista terveydenhuollon työntekijöistä meiltä ja muualta. Kiitosta sekä kannustusta tuli kansalaisilta, julkisuuden henkilöiltä ja osallistuipa valtiovaltakin asiaan valaisemalla Finlandia-talon!  E n kykene ottamaan kantaa, kuinka montaa ihmistä nuo eleet lämmittivät ,mutta meille tulleissa yhteydenotoissa olisi kyllä toivottu konkreettisempaakin. Tehy PPSHP ehdotti työnantajalle erityistä koronalisää. Neuvottelut eivät edenneet. Suojavälineiden riittävyys puhutti ja niitä Suomi hankki muun muassa Virossa toimivilta monialayrittäjiltä hiukan huonommalla menestyksellä