Siirry pääsisältöön

Kuka auttaa minua, jos työpaikalla tulee murheita?Kevään ruljanssin jälkeen on ilmassa monenmoista tunnelatausta. Neuvottelukierroksen tulos on avattu. Juuri tänään on historiallinen päivä - Sote-tes on allekirjoitettu. Vuosikymmenien taustatyö ja uurastus on saapunut maaliin - aloittaakseen valtavan loppukirin. 

Samaan aikaan on Tehy, Super ja ERTO ovat julistaneet 10.6.2020 AVAINTES-sopimusalalle sekä Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireihin ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Toimenpiteellä halutaan vauhdittaa neuvotteluja sote-alan ja varhaiskasvatuksen omasta työehtosopimuksesta koskien kuntaomisteisia yrityksiä ja yhteisöjä. Työtaistelutoimenpide on laillinen.  

Meidän taloa ajatellen, tämä koskettaa meidän tulevaisuutta. OYS-Erva alueen osuuskunta ja tytär Tervia Oy ovat juurikin noita kuntaomisteisia yrityksiä, joihin emme neuvotteluista huolimatta saaneet sovituksi hoitoalan henkilöstölle KVTES- pohjaista työehtosopimusta. On vain hetken asia, kun meidän toimintoja siirrettään ja yhtiöitetään lisää osuuskuntaan. Siellä työskentelemään tuleville hoitotyöntekijöille tarvitsemme kunnollisen työehtosopimuksen. Vuoronvaihtokielto jatkuu 30.6.2020 saakka, koska työnantajapuoli ei ole ollut vielä halukas neuvottelemaan sopimusratkaisua. Samalla (17.6.2020) ylityö- ja vuoronvaihtokielto laajennetaan viiteen muuhun sairaanhoitopiiriin. Toivon, että jäsenemme noudattavat ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa tämän yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Työpaikallamme on useammanlaisia henkilöstöedustajia, jotka yhteistoiminnallisesti työnantajan kanssa pitävät huolta, että sinä voit keskittyä olennaiseen: työhön, jota teet.  Kuitenkin on hyvä huomata, että ammattiliittojen ja työsuojelun tehtäväkenttä on erilainen.

Ammattiliittojen tehtävä on huolehtia siitä, että työelämässä on hyvä olla ja valvoa palkansaajan taloudellista edunvalvontaa.  Ammattiliitto pitää puoliasi muulloinkin kuin työttömyyden varalta. Se neuvottelee alasi työehtosopimuksista, joissa sovitaan mm. palkasta, työ- ja lepoajoista, vuosilomista ja muista työsuhteen ehdoista. Paikallisesti ammattiosasto hoitaa jäsentensä tapauksia, joissa esimerkiksi palkka on maksettu väärin, määräaikaisia työsopimuksia on ketjutettu perusteettomasti tai irtisanominen on ollut laiton. Toisin sanoen kaikkia niitä asioita, jotka sisältyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen eli KVTES:n kansien sisälle.  Tämä on varmasti suurelle osalle jäsenistöä näkymätöntä aluetta, koska emme luonnollisesti voi tuoda esille julkisesti yksittäisten jäsenien asioita. Järjestäytymättömän työntekijän asioita yllä mainituissa tapauksissa hoitaa henkilö itse. Paikallisesti ammattiosasto ja luottamusmiehet neuvottelevat paikallisia sopimuksia, joilla turvataan työntekijän etuuksia, esimerkiksi hälytysraha-, työaikapankki- ja keikkataksa sopimus. Ammattiliiton jäsenenä saat ammatissasi tarvittavat välttämättömät vakuutukset. Työnantajan vakuutusturva ei kata kaikkia vahinkoja.

Työsuojelutoiminta on taas yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on varmistaa yhteisen työpaikkamme turvallisuus ja terveys. Työsuojeluorganisaatio ja työterveyshuolto toimivat yhteistyökumppaneina työturvallisuuden ja terveyden varmistamisessa organisaatiomme eri tasoilla. Työsuojeluhenkilöstön tehtäviä ja työsuojelun yhteistoimintaa määrittelee työsuojelun valvontalaki (44/2006). Työsuojeluvaltuutetun puoleen voit kääntyä esimerkiksi ristiriitatilanteissa. Työsuojeluvaltuutettu voi toimia myös tukihenkilönä työterveysneuvottelussa tai muissa työkykyasi
oissa. Työsuojeluvaltuutettu voi auttaa myös koko työyhteisöä koskevissa haastavissa tilanteissa, kuten muutostilanteissa. Työsuojeluvaltuutetut edustavat kaikkia ammattiryhmiä työsuojelua koskevissa asioissa, eivätkä ole sidoksissa ammattiliittojen toimintaan. Työsuojeluvaltuutetut eivät kuitenkaan hoida järjestäytymättömien palkansaajien edunvalvonta-asioita, kuten varsin usein erheellisesti luullaan.

Tärkeintä on muistaa, että kysyvä ei tieltä eksy. Epäselvissä tilanteissa ole aina ensin yhteydessä esimieheesi. Jos asia ei ota selvitäkseen niin sitten käänny asiasta riippuen joko luottamusmiehesi tai työsuojeluvaltuutettusi puoleen. Kummatkin osaavat ohjata sinut oikealle tielle ja vastata kysymyksiisi.

Pikkuhiljaa laskeudutaan juhannuksen viettoon ja kesälomille kukin tahollaan. Toivotan Tahton kanssa kaikille jäsenille hyvää kesää. Syksyllä suunnistamme kohti uusia koitoksia.


Outi Puoskari

puheenjohtaja
Tehy PPSHP

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Pelastusohjelma vai valojen sammutus?

Meillä on Suomessa ala, missä ihminen ei voi vaihtaa työpaikkaansa, vaihtaa alaansa, eikä osallistua perustuslain takaaman oikeuden mukaiseen työtaisteluun. Koulutettu hoitohenkilökunta saa sinivaloja seinille, banaaneja ja itsetulostettavia kiitoskortteja palkkioksi siitä työstä, mikä on todettu niin monen päättäjän suulla korvaamattomiksi huippuosaajiksi. Silti tämä arvostus ei näy tilinauhassa eikä sitä haluta korjata rahalla, vaan pakolla. Miksi päättäjät vihaavat niin paljon hoitajia? Tehy ja Super lakkoilivat kaksi viikkoa. Lakko maksoi työnantajapuolelle paljon. Sitä hoitovelkaa kurotaan vielä umpeen pitkään. Olisiko pitänytkin käyttää rahat hoitajien palkkoihin? Kahden viikon lakko osoitti sen, että hoitajien tekemää työtä ei pystynyt kukaan korvaamaan. Tarvittiin huippuosaajia, ja sellaiseksi ei taipunut edes saman erikoisalan lääkäri. Lakko uhkasi laajentua ja ruuvi kiristyä. Silloin perhe- ja peruspalveluministeri Linden totesi, että rahan sijaan annetaan raippaa. Hoita

Näkökulmia keväästä 2022!

Voisin aloittaa toistamalla koko alkuvuoden esillä olleita tilastoja, tulevaisuuden näkymiä tai kertomuksia elävästä elämästä terveydenhuollosta. Mutta siihen ei enää liene tarvetta. Kaikille keskustelua seuranneille saatikka terveydenhuollon osapuolille on kiistämättä selvää, ettei alalle ole oikein tulijoita ja aivan liikaa on lähtijöitä. Tämä luonnollisesti johtaa siihen, että tulevaisuudessa ei ole nykyisen tasoisia palveluja, niin kun ei ole tekijöitäkään, ellei nyt tehdä jotain. Pitoa ei ole eikä vetoa. Tästä ei ole käsittääkseni erimielisyyttä. Nyt vaan on pakko kääriä hihat tai hyväksyä tuleva. Se, ettei ole kuullut tai ymmärtänyt tilanteen vakavuutta, ei ole enää uskottava vaihtoehto. Silti alan työnantajat, heitä edustavien KT:n neuvottelijoiden johdolla, käytännössä kieltäytyvät neuvottelemasta. Heidän edistämänsä ratkaisuehdotukset ovat kaikesta huolimatta sellaista luokkaa, että hyväksytään nyt ja tulevaisuudessa potilasturvallisuuden vakavasti vaarantava tilanne. Ei kukaa

Miten me pärjätään?

Oman työkykynsä säilyttäminen ja jopa edistäminen on meille jokaiselle tärkeää. Kaikki me tiedämme, kuinka vaativaa aikaa me elämme. Meitä haastaa koronan lisäksi työvoimapula, organisaatiomuutos sekä ehkä myös tuleva sotemuutos. Arjessa työvoimapula on monelle se kuormittavin asia. Työsuojeluun tulee paljon viestiä vajaalla miehityksellä työskentelystä, monen yksikön hurjista kuormituksista sekä hankalista arjen tilanteista. Tuo kaikki altistaa potilasturvallisuuden heikkenemisen lisäksi myös työuupumukseen, kärsimykseen sekä ristiriitoihin työpaikoilla. On vaara, että negatiivisesta ilmapiiristä ja jopa sen lietsomisesta kärsivät myös he, joilla itsellä vielä muuten riittäisi kykyjä ja tarmoa. Huolestuttavaa on, että toiminnan kehittämiseen ja työhyvinvointiin jää arjessa niin vähän resursseja ja että nuo asiat jäävät liian kauas suorittajatason arkipäivästä. Vaarana on näkemys, että juuri meidän yksikköämme tämä aika kurittaa kaikista eniten ja yksiköiden välille muodostuu epätervet