Siirry pääsisältöön

Kuka auttaa minua, jos työpaikalla tulee murheita?Kevään ruljanssin jälkeen on ilmassa monenmoista tunnelatausta. Neuvottelukierroksen tulos on avattu. Juuri tänään on historiallinen päivä - Sote-tes on allekirjoitettu. Vuosikymmenien taustatyö ja uurastus on saapunut maaliin - aloittaakseen valtavan loppukirin. 

Samaan aikaan on Tehy, Super ja ERTO ovat julistaneet 10.6.2020 AVAINTES-sopimusalalle sekä Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireihin ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Toimenpiteellä halutaan vauhdittaa neuvotteluja sote-alan ja varhaiskasvatuksen omasta työehtosopimuksesta koskien kuntaomisteisia yrityksiä ja yhteisöjä. Työtaistelutoimenpide on laillinen.  

Meidän taloa ajatellen, tämä koskettaa meidän tulevaisuutta. OYS-Erva alueen osuuskunta ja tytär Tervia Oy ovat juurikin noita kuntaomisteisia yrityksiä, joihin emme neuvotteluista huolimatta saaneet sovituksi hoitoalan henkilöstölle KVTES- pohjaista työehtosopimusta. On vain hetken asia, kun meidän toimintoja siirrettään ja yhtiöitetään lisää osuuskuntaan. Siellä työskentelemään tuleville hoitotyöntekijöille tarvitsemme kunnollisen työehtosopimuksen. Vuoronvaihtokielto jatkuu 30.6.2020 saakka, koska työnantajapuoli ei ole ollut vielä halukas neuvottelemaan sopimusratkaisua. Samalla (17.6.2020) ylityö- ja vuoronvaihtokielto laajennetaan viiteen muuhun sairaanhoitopiiriin. Toivon, että jäsenemme noudattavat ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa tämän yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Työpaikallamme on useammanlaisia henkilöstöedustajia, jotka yhteistoiminnallisesti työnantajan kanssa pitävät huolta, että sinä voit keskittyä olennaiseen: työhön, jota teet.  Kuitenkin on hyvä huomata, että ammattiliittojen ja työsuojelun tehtäväkenttä on erilainen.

Ammattiliittojen tehtävä on huolehtia siitä, että työelämässä on hyvä olla ja valvoa palkansaajan taloudellista edunvalvontaa.  Ammattiliitto pitää puoliasi muulloinkin kuin työttömyyden varalta. Se neuvottelee alasi työehtosopimuksista, joissa sovitaan mm. palkasta, työ- ja lepoajoista, vuosilomista ja muista työsuhteen ehdoista. Paikallisesti ammattiosasto hoitaa jäsentensä tapauksia, joissa esimerkiksi palkka on maksettu väärin, määräaikaisia työsopimuksia on ketjutettu perusteettomasti tai irtisanominen on ollut laiton. Toisin sanoen kaikkia niitä asioita, jotka sisältyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen eli KVTES:n kansien sisälle.  Tämä on varmasti suurelle osalle jäsenistöä näkymätöntä aluetta, koska emme luonnollisesti voi tuoda esille julkisesti yksittäisten jäsenien asioita. Järjestäytymättömän työntekijän asioita yllä mainituissa tapauksissa hoitaa henkilö itse. Paikallisesti ammattiosasto ja luottamusmiehet neuvottelevat paikallisia sopimuksia, joilla turvataan työntekijän etuuksia, esimerkiksi hälytysraha-, työaikapankki- ja keikkataksa sopimus. Ammattiliiton jäsenenä saat ammatissasi tarvittavat välttämättömät vakuutukset. Työnantajan vakuutusturva ei kata kaikkia vahinkoja.

Työsuojelutoiminta on taas yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on varmistaa yhteisen työpaikkamme turvallisuus ja terveys. Työsuojeluorganisaatio ja työterveyshuolto toimivat yhteistyökumppaneina työturvallisuuden ja terveyden varmistamisessa organisaatiomme eri tasoilla. Työsuojeluhenkilöstön tehtäviä ja työsuojelun yhteistoimintaa määrittelee työsuojelun valvontalaki (44/2006). Työsuojeluvaltuutetun puoleen voit kääntyä esimerkiksi ristiriitatilanteissa. Työsuojeluvaltuutettu voi toimia myös tukihenkilönä työterveysneuvottelussa tai muissa työkykyasi
oissa. Työsuojeluvaltuutettu voi auttaa myös koko työyhteisöä koskevissa haastavissa tilanteissa, kuten muutostilanteissa. Työsuojeluvaltuutetut edustavat kaikkia ammattiryhmiä työsuojelua koskevissa asioissa, eivätkä ole sidoksissa ammattiliittojen toimintaan. Työsuojeluvaltuutetut eivät kuitenkaan hoida järjestäytymättömien palkansaajien edunvalvonta-asioita, kuten varsin usein erheellisesti luullaan.

Tärkeintä on muistaa, että kysyvä ei tieltä eksy. Epäselvissä tilanteissa ole aina ensin yhteydessä esimieheesi. Jos asia ei ota selvitäkseen niin sitten käänny asiasta riippuen joko luottamusmiehesi tai työsuojeluvaltuutettusi puoleen. Kummatkin osaavat ohjata sinut oikealle tielle ja vastata kysymyksiisi.

Pikkuhiljaa laskeudutaan juhannuksen viettoon ja kesälomille kukin tahollaan. Toivotan Tahton kanssa kaikille jäsenille hyvää kesää. Syksyllä suunnistamme kohti uusia koitoksia.


Outi Puoskari

puheenjohtaja
Tehy PPSHP

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Koronapandemiassa mikään ei ole normaalia hoitotyötä

Hei, olen Tatu Oulusta. Olen työskennellyt nyt nelisen vuotta kliinisen hoitotyön asiantuntijana PPSHP:ssa, vastuualueena perioperatiivinen hoitotyö. Sitä ennen olen työskennellyt anestesiahoitajana halki Suomen kymmenkunta vuotta. Kun pandemian myötä tuli rajoituksia kokoontumisiin ja työnantajani alkoi turvaamaan toimillaan koronapotilaiden hoitoa, yleensä niin täysi kalenterini tyhjeni täysin. Kaikki kehittämistoiminta, missä olin osallisena meni määrittämättömälle tauolle. Kaikki hankkeet ja pienistä suuriin menivät takaisin pöytälaatikkoon. Kävimme ylihoitajani kanssa kuukausipalaverissamme joitain eri vaihtoehtoja läpi, jonka jälkeen hän määräsi minut pikaperehtymään tehohoitoon.
Minulla on hämäriä muistikuvia, että olen ollut eri sairaalan ihan erilaisella teholla yli kymmenen vuotta sitten työkierrossa yhden vuoden. Näin ollen minulla on määritelty olevan ”tehokokemusta”. Teholle siirrettiin leikkausosastoilta ja vuodeosastoilta noin 80 sairaanhoitajaa ja muutama lääkintävahtim…

Tehyn lakko vuosimallia 2020?

Paikallinen uutislehti Kaleva uutisoi isosti kuluvalla viikolla, että hoitajat (eli Tehy ry ja SuPer ry) suunnittelevat lakkoa tulevalle keväälle. Kaleva kertoi, kuinka eri työnantajat ovat tähän valmistautuneet.
Itseäni toisaalta huvittaa tämä uutisointi, koska meillä on kunta-alalla voimassa olevat työehtosopimukset 31.3.2020 asti ja toisaalta meillä on valtakunnassa neuvottelut meneillään. Tällä hetkellä muut asettavat meidän päälle lakkovaatetta ihan urakalla. Eiköhän kuitenkin lähtötilanne ole se, että neuvottelupöydässä neuvotellaan ja pyritään löytämään yhteisymmärrys ratkaisuista.
Tämä ei tietenkään ole varmaa ja tämän vuoksi kaikilla palkansaajajärjestöillä tulee olla jatkuva valmius erityyppisiin tukitoimiin. Tukitoimet eivät välttämättä tarkoita lakkoa tai ylityökieltoa. Mutta se voi tarkoittaa niitä. Itseasiassa meidän työsopimussuhteisten osalta tukitoimet voivat olla hyvinkin innovatiivisia sekä vaikuttavia, kuten nähtiin 2007. Työsopimussuhteisilla ei ole mitenkään lainsä…

Hyvää joulua ja kiitos työpanoksestanne!